Õnnitleme!

Eesti noorte metsasarvemängijate konkurss  Tabasalu Muusikakoolis
14. mail 2022.a

 10. – 11. a vanuserühm
EERIK AOMETS                                                      III KOHT
õp Urmas Himma, km Ieva Kostanda

12. – 13. a vanuserühm
ARNO KALLASTE                                                    II KOHT
õp Urmas Himma, km Ieva Kostanda

Vastuvõtuinfo (täieneb!)

 

                        Tartu I Muusikakooli vastuvõtuinfo
2022/2023 õppeaastaks

Tartu I Muusikakool kuulutab välja vastuvõtu eelklassi, põhiõppesse ning vabaklassi.

Eelklass
* Ettevalmistus muusikakooli astujatele, kus arendatakse eeldusi astumaks muusikakooli põhiprogrammi alusel. Eelklass on 100% õpilase poolt tasustatud.
* Õpingute koormus on 1 tund solfedžot nädalas ning eriala tunnid vastavalt soovile.
* Õpingute maksumus vastavalt tundide mahule (fikseeritakse avalduses), mida tasutakse arve alusel kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris). On võimalik komplekteerida erinevaid variante:
1. 2 solfedzo  rühmatundi nädalas  –  kuutasu 40 eurot
2. 2 solfedzo  rühmatundi nädalas + 0,5 individuaalset pillitundi  nädalas  – kuutasu  80 eurot
3. 2 solfedzo  rühmatundi nädalas + 1 individuaalne pillitund  nädalas  – kuutasu  120 eurot
õppetund on akadeemiline, st 45 min

* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. (soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha)

Õppekohale kandideerimiseks palume esitada täidetud avaldus, mille leiate siit: avaldus_eelkool_2022_2023. Avaldus saata hiljemalt 02.09.2022 aadressile eve.lohmus@raad.tartu.ee

Põhiõpe
* Kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 87% ulatuses. Lapsevanema  tasuda  on  450€ õppeaasta. Tasu makstakse arve alusel kaks korda aastas (Septembris 200€ ja jaanuaris 250 €)
* Õpe toimub riiklikult kinnitatud õppekavade järgi (EHIS)
* Programmi edukalt läbides on võimalik jätkata muusikuid kesk- ja ka kõrgema astme muusikaõppeasutustes
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. (soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha)
* Õpingute koormus I klassis 4 tundi nädalas (2 tundi eriala, 2 tundi solfedžot)

Õppekohale kandideerimiseks :
*Täida avaldus Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO aadressil:
www.tartu.ee/arno
– Sisene keskkonda
– Vali “Minu lapsed”
– Vali lapse nime alt „Huvikooli taotlus“
– Tartu I Muusikakool
– Vali õige õppeaasta 2022/2023, algusega 01.09.2022
– Salvesta kandidaadi kood, mille leiad veebibrauseri aadressiribal (koodis 5 numbrit)
nt: https://tartu.ee/arno/ctrl/ee/HuvikooliTaotlused/vaata/60123

* Valmistu vastuvõtukatseteks 6. või 7. juunil 2022 Tartu I Muusikakoolis (Tähe 5)
– Laul vabal valikul, soovitavalt lihtsa meloodiaga (ilma saateta)
– Üksikute helide järgilaulmine la-silbil
– Lühikeste rütmiharjutuste järgikoputamine. Õpetaja koputab/mängib harjutuse, laps koputab järgi.
– Lühikeste meloodiakatkendite järgilaulmine la-silbil
– Klaveril korraga mängitud 1-3 heli eristamine kuulmise järgi

*Oota tulemust. Otsused õpilaskandidaatide kohta teeme avalikuks hiljemalt 10.06.2022 Tartu I Muusikakooli kodulehel www.tmk.tartu.ee ning www.tartu.e/arno süsteemis.

Vabaklass
* Vabaklass on 100% õpilase poolt tasustatud
* Õppeeesmärgid ning tundide intensiivsuse määrab õpilane koostöös õpetajaga
* Tundide eest tasutakse kord kuus arve alusel Üks individuaaltund nädalas – kuutasu 80 eurot
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. (soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha)

Õppekohale kandideerimiseks palume esitada täidetud avaldus, mille leiate SIIT. Avaldusi võtame vastu aastaringselt aadressil eve.lohmus@raad.tartu.ee

Tartu I Muusikakoolist
Tartu I Muusikakool alustab käesoleva aasta 78-õppeaastat. Tänasel hetkel on koolis ca 350 põhi-, üldosakonna, vabaklassi ja eelklassi õpilast. Õpilasi teenindavad 54 õpetajat kelle käsutuses on kooli 22 klassiruumi, saal ning mõned üldkasutatavad ruumid. Kokku teenindame keskmiselt 800 tundi nädalas – õppetöö toimub esmaspäevast laupäevani. Tähe 5 aadressil asuvast majast on teele saadetud 70 lendu koos 1760 lõpetajaga. Tänavu lõpetab Tartu I Muusikakooli 32 õpilast.
Erialad mida koolis on võimalik õppida on klaver, viiul, tšello, kontrabass, basskitarr, akordion, flööt, klarnet, saksofon, trompet, metsasarv, tenor, tromboon, tuba, löökpillid, kitarr, laul, oboe.

Koolil on väljakujunenud mitmed traditsioonid, mis on alati seotud muusika esitamise ja kuulamisega. Seetõttu on peaaegu kõikides üritustes kaasatud ka publik, sealhulgas linnakodanikud. Kui olukord võimaldab, siis olete oodatud osa saama alljärgnevatest sündmustes:
            – Kooliaasta avaaktus Tartu I Muusikakooli aias
– Kooli sünnipäevakontsert Tartu Ülikooli Aulas
– Ago Russaku nimeline noorte pianistide konkurss
– Jõulukontsert Tubina Saalis
– Eesti Vabariigi Aastapäeva tähistamine
– Eesti Muusikakoolide Liidu konkursid
– Lõpuklassi ekskursioon Hüpassaarde
– Lõpuklassi kontsert-lõpuaktus Tartu Ülikooli Aulas
– Kooliaasta pidulik lõpetamine ja tublide tunnustamine kooli aias

Enamus kooli puhkpilliõpilasi on kaasatud kooli puhkpilliorkestrisse, keelpilliõpilased keelpilliansamblisse ja sümfoniettorkestrisse, kitarriõpilased kitarriorkestrisse ning arvukatesse ansamblitesse, saades õpingute ajal hea koosmusitseerimise kogemuse.  Koolil on ka ainulaadne steeldrum-pillide komplekt, moodustades 6-liikmelise Tartu Tünnipundi. Lisaks eelmainitud eksootilistele pillidele on Tartu I Muusikakoolil rivitrummide komplekt ning arvukalt keel-, puhk-, ning klahvpille.

 

ÕNNITLEME

Juris Jurjānsi XXIII rahvusvaheline konkurss
“Noor metsasarvemängija 2022”
Pühendatud Juris Jurjānsi (1861–1940) 160. sünniaastapäevale
Ērgļi, Läti 4. – 14. apr

A-grupp kuni 12. aastased
EERIK AOMETS                                                     III KOHT
õp Urmas Himma, km Ieva Kostanda

B-grupp, 13 – 14 aastased
ARNO KALLASTE                                                  III KOHT
õp Urmas Himma, km Ieva Kostanda

Õnnitleme!

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist 2022“Vabariiklik voor viiuli- ja vioolaõpilastele
žürii: Merle Kaadu, Liisa Välja, Linda Anette Verte

A kategooria
III VANUSERÜHM

KRÕÕT INGEL EESMAA                   III KOHT
ÕPETAJA TIIU KOITLA JA
KRISTEL EEROJA-PÕLDOJA
KM IEVA KOSTANDA

B kategooria
 I VANUSERÜHM

AGNESSA MERLIINA KILK             III KOHT
 ÕPETAJA TIIU KOITLA
KM NATALIA TROŠINA

 VILMA NYLUND                                      III KOHT
 ÕPETAJA TIIU KOITLA
KM NATALIA TROŠINA

Õnnitleme!

Eesti Muusikakoolide Liidu poolt korraldatud noorte interpreetide konkursil “Parim noor instrumentalist 2022” saavutas
II koha Tartu I Muusikakooli õpilane Kaarel Floren (I vanuserühm), õpetaja Heli Mõttus-Asson. Samas vanusegrupis osalenud õpilasele Paul Laaringule omistati diplom.Interpreete hindas žürii koosseisus: Tiina Välja, Sirje Mõttus ja Allan Jakobi

Tiina Välja: “Selle aasta konkurss oli suhteliselt ühtlase tasemega. Palade valik oli hea, meeldis, et polüfoonia mängimisel valitakse hoolikamalt registreid ja püütakse stiili järgida. Samuti on rõõm näha, et meloodiabass on järjest enam kasutusel, mis rikastab repertuaarivalikut. Samuti on hea tõdeda, et koolide pillipark järjest uueneb, lastel on kasvu- ja jõukohased pillid, tänu millele on pilli- ja kätehoid hea. Õpilaste edu algab õpetajast. Soovin õpetajatele jaksu keerulisel ajal mängurõõmu ja motivatsiooni hoidmisel!”

Sirje Mõttus: “Rõõm tõdeda, et nii paljud noored akordionistid panid end mitte just tavapärases konkursiolukorras proovile!
Artist peab ära kasutama “oma hetke” laval ning panema kõik mängu! Väga nauditav oli kuulata esitusi, kus registrid olid valitud vastavalt stiilile, karakterile, muusikalisele sisule. Mitmel noorel akordionistil oleks olnud väga palju kasu lihtsast metronoomiga harjutamisest, mis tänapäeval kõigile nutitelefonis tasuta kättesaadav. Konkursil on väga oluline valida ja säilitada palas ettemääratud tempo. Palju õnne kõigile, olete teinud ära suure töö enda arengu raskel teel! Tänan meie õpetajaid, osalejaid, lapsevanemaid ja konkursside korraldajaid – oli omanäoline ja meeldejääv konkurss!”

Allan Jakobi: “Hindamise jaoks mängivad lisaks tekstile lõpuks rolli kõik komponendid, esmamulje, üldmulje, kas loos sisuliselt midagi toimus… Ääretult hea meel oli näha nii palju noori mängijaid juba erinevast muusikast ise ka aru saamas ning protsessi nautimas – mõistes, et õige nooditekst üksi ei ole ainus eesmärk. Reeglina on fraaside alustamisele ja lõpetamisele teadlikult rohkem tähelepanu kulutada. Kui “õhku” jääb lausete vahele natuke rohkem, on see 90% juhtudest parem valik rahutust fraasilõppude ära hammustamisest.
Kunagi ei tee paha peale loo selgeks saamist uuesti üle lugeda selle pealkiri. Väga hea meel on, et sümpaatseid esitusi oli üsna palju. Teie mängust saavad innustust ilmselt mitmed järgmiste
aastate konkursside instrumentalistid.”

Kaarel Floreni etteastet on võimalik vaadata: https://youtu.be/Z0mFu1Lpb2E

Suur aitäh osalejatele ning Eesti Muusikakoolide Liidule korralduse eest. Konkurss sai toimuma tänu Eesti Kultuurkapitalile, Kultuuriministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Lisainformatsioon: www.muusikakoolid.ee

Uued õppemaksud alates 01. septembrist 2022

Alates  1. sept  2022  on  Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud  Tartu linna  elanikele  järgmised  (Tartu I MK käskkiri 15.03.2022 nr 10):

Põhi- ja üldosakonna õppetasu 2022/2023õ-a (mis tuleb tasuda lapsevanemal) on 450  eurot,
st  I. poolaastal   september-detsember  200  eurot  ning  II. poolaastal  jaanuar-mai  250  eurot.

Alates  1. sept  2022  on  vaba- ja ettevalmistusklassis  õppetasu hinnad  järgmised!  
Ettevalmistusklassis (isemajandav, kuni 2 aastane ettevalmistus põhiõppeks)  ja  vabaklassis (isemajandav, miinimum õpiaeg 1 kuu)  maksab

  • 0,5 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu 40 eurot
    või
    · 1 pillitund (individuaaltund) nädalas – kuutasu 80 eurot
    või
    · 2 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu  160 eurot

ettevalmistusklassis lisandub  rühmatunni  kuutasu:  40 eurot (2  solfedžotundi nädalas)

Kooli   pilli  kasutamine   maksab     5  eurot  kuus (vähemalt 4 kuud)
Lühiajaline pilli kasutamine 15 eurot kuus (1-3 kuud)

 

 

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert “Maailm heliseb!

Hinge hellitaval, heliseval, tantsulisel ning ennekõike imelise eesti koorimuusikaga täidetud õhtupoolikul musitseerivad Tartu I Muusikakooli sümfoniettorkester, Tartu Poistekoor, neidudekoor Kurekell, Hobikoor, kammerkoor A. Le Coq, folklooriklubi Maatasa, solistid ning bänd. Tantsude seaded Raul Markus Vaiksoo, vahetekstid Anne-Mai Tevahi.

Kontserdiprogrammi tuumiku moodustavad rahvalauludest inspiratsiooni ammutanud artistide Zetod, Curly Strings, Vägilased, Greip, Antsud ning Rüüt eriilmeline looming. Koorimuusikale pakub kontrasti multitalent Tiit Kikas, kelle improvisatoorsetes vahelõikudes põimuvad elektroonika ja instrumentaalne virtuoossus. Kõik see eelnev, kombineerituna eesti folklooriga – laulude ja tantsudega, on eristuv, juurtesse süübiv ning haarav.

Kontserdil dirigeerivad Vilve Maide, Annelii Traks, Ragne Lind, Jana Käär, Heidi Ots, Kaido Otsing, Sander Tamm. Kaasategev bänd koosseisus Jorma Toots (klaver), Kristjan Häggblom (kitarr), Helin Pihlap (viiul), Tuule Pihlap (karmoška), Vello Annuk (basskitarr, kontrabass), Meelis Pihlap (torupill), Margus Tammemägi (löökpillid).

Tule ja saa osa õhtust täis rahvuslikku muusikat Eesti Rahva Muuseumi sillaalal 24.02.2022 kell 16.00

Kontsert on tasuta ning toimub koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Linnaga.

Loe lähemalt: https://fb.me/e/6miY30Rmc

Võib olla pilt järgmisest: tekst

Õnnitleme!

Eesti Noorte Pianistide Konkurss “Eesti kõla X”

Tallinna Muusikakeskkooli poolt korraldatud Eesti Noorte Pianistide Konkurss „Eesti kõla X“ toimus sel aastal kontaktivabalt, veebi majutatud e-klaverikonkursina.

Konkursitulemused avaldati 12. detsembril TMKK kodulehel www.tmkk.edu.ee.

Laureaatide pidulik live-kontsert toimub terviseohu möödumise korral kevadel 2022.

Eesti klaverimängukultuur, nagu iga elus organism, vajab kestmiseks ja arenguks igapäevast tähelepanu, hoolt ning panustamist. Konkursi idee ja impulss lähtuvad veendumusest ja kavatsusest, et pakutav stiimul aitab noortel pianistidel oma talenti avastada, avada ja arendada – saada teadlikuks oma tegelikest võimetest, tuua välja ka see, mis oli siiani varjul. Kõrvuti klaverikunstnike järelkasvu igakülgse toetamisega on nende pianistlike pidupäevade läbiv mõte ka viljeleda ja väärtustada Eesti klaverimuusikat.

Konkursile olid oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimus ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustas Eesti autorite klaverilooming. Kõrvuti sellega kuulus konkursi kavasse klassikalise suurvormi kiire osa ning kolmanda komponendina teos(ed) osaleja valikul.

Seekordne konkursi kava pidas meeles tänavusi juubilare. Nii on II vanuserühma repertuaaris Béla Bártoki (140 a sünnist) muusika ja VI vanuserühma kohustuslikuks komponendiks Ferenc Liszti (210 a sünnist) teos. Samuti tellis konkurss uudisteosed Eesti heliloojatelt, TMKK vilistlastelt: Margo Kõlar (60), Tõnis Kaumann (50) ja Jüri Reinvere (50).

Võistlust hindas 3-liikmeline rahvusvaheline žürii, koosseisus Peep Lassmann (Eesti), Elisabeth Aigner-Monarth (Austria, Viini Muusikaülikooli klaveri- ja klaveripedagoogika instituudi juhataja) ja Ludmila Kašetiene (Leedu, Šilute Kunstide Kool).

Meie õpilaste tulemused:
III B vanuserühm:
MARIE ELISABETH LEHTMÄE                    II koht

õpetaja Tiiu Noor

IV B vanuserühm:
TEELE SIIM                                                            III koht
õpetaja Jelena Golub

Õnnitleme!

3-4. dets toimus Tartu I Muusikakooli eestvedamisel
XXIV Ago Russaku nim noorte pianistide konkurss.
Žürii: Martti Raide, Ieva Kostanda ja Vladimira Ljutova

III klass:
ISABEL GERING                                           III koht  ja kiituskiri parima
õpetaja Tiiu Noor                                         J.S. Bachi teose esitamise eest

ERE PRAKS                                                    Diplom
õpetaja Tiiu Noor

LIISA KIIL                                                        Diplom
õpetaja Eve Tamra

IV klass:
MARIE ELISABETH LEHTMÄE            I koht ja kiituskiri – M. Kõlar
õpetaja Tiiu Noor                                         “Aina mõtlen Su peale” ning                                                                                        „Russaku hõbelusikas“

CAIUS LEMMATS                                        Diplom
õpetaja Jelena Golub

KRISTELLE OTTO                                        Diplom
õpetaja Eve Tamra

V klass:
RAAHEL RAUD                                              Diplom
õpetaja Eve Tamra

KERTU JÕESAAR                                         Diplom
õpetaja Alla Aljanaki

VI klass:
KAMILLA SADAJEVA                                 III koht
õpetaja Marina Ruusmaa

VII klass:
TEELE SIIM                                                     II koht
õpetaja Jelena Golub

JOOSEP SOOTLA                                         Diplom
õpetaja Eve Tamra