õppimisvõimalused ja hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis saab õppida põhiprogrammi alusel

Klaverit,
Keelpille (viiul, vioola, tšello, kontrabass)
Akordioni,
Puupuhkpille (flööt , oboe , klarnetsaksofon )
Vaskpuhkpille (trompet   , metsasarv    , tromboon    ,   bariton või tenor   , tuuba   ,   )
Löökpille (trummikomplekt, ksülofon, vibrafon jpm.)
Kitarri
Basskitarri
Laulu
Löökpill

 

Põhiõpe on kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 87% ulatuses, õpe toimub riiklike õppekavade järgi, programmi edukalt läbides on võimalik jätkata õpinguid kesk- ja ka kõgema astme muusikaõppeasutustes

üldosakond on kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 74% ulatuses, õpe toimub riiklike õppekavade järgi, programmi läbimine annab laialdasi üldmuusikalisi teadmisi ja võimaluse rakendada oma oskusi erinevates taidluskollektiivides
Sisseastumine toimub vastavalt katsete sooritamise edukusele konkursi alusel !

Eelklass – ettevalmistus muusikakooli astujatele alates 6 eluaastast. Seal arendatakse muusikalisi eeldusi astumaks muusikakooli põhiprogrammi alusel.  ettevalmistusklassi avaldus_2023

Vabaklass – Võetakse vastu vanusepiiranguteta ja ka muusikaliste eeldusteta õpilasi, sisaldab kuni kahte pillitundi nädalas.

Vabaklassi astumiseks tuleb täita    Vabaklassi avaldus_2023      ja saata see aadressile eve.lohmus@tartu.ee

Seejärel võtab erialaõpetaja ise ühendust, et kokku leppida võimalikud tundide toimumise ajad. Eelklass ja vabaklass on täielikult isemajandavad see tähendab, et kogu õppeprotsessi kulu tuleb tasuda õpilasel.

INFO Tartu I Muusikakooli aadressil
TÄHE 5 , Tartu 51010 tel 7361 556
tmk@tmk.tartu.ee