Õppimisvõimalused ja hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis saab õppida

Klaverit,
Keelpille (viiul, vioola, tšello, kontrabass)
Akordioni,
Puupuhkpille (flööt , oboe , klarnetsaksofon )
Vaskpuhkpille (trompet   , metsasarv     , tromboon   ,   bariton või tenor   , tuuba   ,   )
Löökpille (trummikomplekt, ksülofon, vibrafon jpm.)
Kitarri
Basskitarri
Laulu
Löökpille

kas põhiõppes, üldosakonnas, orkestriklassis, ansambliklassis, vabaklassis või eelklassis.

Põhiõpe on kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 87% ulatuses, õpe toimub riiklike õppekavade järgi, programmi edukalt läbides on võimalik jätkata õpinguid kesk- ja ka kõgema astme muusikaõppeasutustes

Üldosakond on kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 74% ulatuses, õpe toimub riiklike õppekavade järgi, programmi läbimine annab laialdasi üldmuusikalisi teadmisi ja võimaluse rakendada oma oskusi erinevates taidluskollektiivides

Lisaks võimaldame mõneaastase pillimängu kogemusega noortele õpet:

orkestriklassis, kus õpilane osaleb muusikakooli orkestrites ning saab nädalas ühe individuaalse pillitunni.  Soovi korral saab võtta ka teoreetilisi aineid (solfedžo ja muusikaajalugu), kuid need pole kohustuslikud.

ansambliklassis, kus osaletakse erinevate pillikooslustega ansamblites ansambliõpetaja juhendamisel. Teoreetilised ained (solfedžo ja muusikaajalugu) pole kohustuslikud.

Põhiõppesse ja üldosakonda sisseastumine toimub vastavalt vastuvõtukatsete sooritamise edukusele konkursi alusel ! Lisainfo vastuvõtu lehel. Orkestri- ja ansambliklassi astumiseks kirjutada aadressil esimenemuusikakool@tartu.ee

Eelklass – ettevalmistus muusikakooli astujatele alates 6 eluaastast. Seal arendatakse muusikalisi eeldusi astumaks muusikakooli põhiprogrammi alusel. Täpsem info eelklassi lehel.

Vabaklass – Võetakse vastu vanusepiiranguteta ja ka muusikaliste eeldusteta õpilasi, sisaldab kuni kahte pillitundi nädalas.

Vabaklassi astumiseks tuleb täita    Vabaklassi avaldus_2024     ja saata see aadressile eve.lohmus@tartu.ee

Seejärel võtab erialaõpetaja ise ühendust, et kokku leppida võimalikud tundide toimumise ajad. Eelklass ja vabaklass on täielikult isemajandavad see tähendab, et kogu õppeprotsessi kulu tuleb tasuda õpilasel.

 

Lisainfo kooli õppevormide kohta:
esimenemuusikakool@tartu.ee
tel 7361 556
Tartu I Muusikakool, Tähe 5 , Tartu 51010