Õnnitleme!

Eesti Muusikakoolide Liidu poolt korraldatud noorte interpreetide konkursil “Parim noor instrumentalist 2022” saavutas
II koha Tartu I Muusikakooli õpilane Kaarel Floren (I vanuserühm), õpetaja Heli Mõttus-Asson. Samas vanusegrupis osalenud õpilasele Paul Laaringule omistati diplom.Interpreete hindas žürii koosseisus: Tiina Välja, Sirje Mõttus ja Allan Jakobi

Tiina Välja: “Selle aasta konkurss oli suhteliselt ühtlase tasemega. Palade valik oli hea, meeldis, et polüfoonia mängimisel valitakse hoolikamalt registreid ja püütakse stiili järgida. Samuti on rõõm näha, et meloodiabass on järjest enam kasutusel, mis rikastab repertuaarivalikut. Samuti on hea tõdeda, et koolide pillipark järjest uueneb, lastel on kasvu- ja jõukohased pillid, tänu millele on pilli- ja kätehoid hea. Õpilaste edu algab õpetajast. Soovin õpetajatele jaksu keerulisel ajal mängurõõmu ja motivatsiooni hoidmisel!”

Sirje Mõttus: “Rõõm tõdeda, et nii paljud noored akordionistid panid end mitte just tavapärases konkursiolukorras proovile!
Artist peab ära kasutama “oma hetke” laval ning panema kõik mängu! Väga nauditav oli kuulata esitusi, kus registrid olid valitud vastavalt stiilile, karakterile, muusikalisele sisule. Mitmel noorel akordionistil oleks olnud väga palju kasu lihtsast metronoomiga harjutamisest, mis tänapäeval kõigile nutitelefonis tasuta kättesaadav. Konkursil on väga oluline valida ja säilitada palas ettemääratud tempo. Palju õnne kõigile, olete teinud ära suure töö enda arengu raskel teel! Tänan meie õpetajaid, osalejaid, lapsevanemaid ja konkursside korraldajaid – oli omanäoline ja meeldejääv konkurss!”

Allan Jakobi: “Hindamise jaoks mängivad lisaks tekstile lõpuks rolli kõik komponendid, esmamulje, üldmulje, kas loos sisuliselt midagi toimus… Ääretult hea meel oli näha nii palju noori mängijaid juba erinevast muusikast ise ka aru saamas ning protsessi nautimas – mõistes, et õige nooditekst üksi ei ole ainus eesmärk. Reeglina on fraaside alustamisele ja lõpetamisele teadlikult rohkem tähelepanu kulutada. Kui “õhku” jääb lausete vahele natuke rohkem, on see 90% juhtudest parem valik rahutust fraasilõppude ära hammustamisest.
Kunagi ei tee paha peale loo selgeks saamist uuesti üle lugeda selle pealkiri. Väga hea meel on, et sümpaatseid esitusi oli üsna palju. Teie mängust saavad innustust ilmselt mitmed järgmiste
aastate konkursside instrumentalistid.”

Kaarel Floreni etteastet on võimalik vaadata: https://youtu.be/Z0mFu1Lpb2E

Suur aitäh osalejatele ning Eesti Muusikakoolide Liidule korralduse eest. Konkurss sai toimuma tänu Eesti Kultuurkapitalile, Kultuuriministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Lisainformatsioon: www.muusikakoolid.ee

Uued õppemaksud alates 01. septembrist 2022

Alates  1. sept  2022  on  Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud  Tartu linna  elanikele  järgmised  (Tartu I MK käskkiri 15.03.2022 nr 10):

Põhi- ja üldosakonna õppetasu 2022/2023õ-a (mis tuleb tasuda lapsevanemal) on 450  eurot,
st  I. poolaastal   september-detsember  200  eurot  ning  II. poolaastal  jaanuar-mai  250  eurot.

Alates  1. sept  2022  on  vaba- ja ettevalmistusklassis  õppetasu hinnad  järgmised!  
Ettevalmistusklassis (isemajandav, kuni 2 aastane ettevalmistus põhiõppeks)  ja  vabaklassis (isemajandav, miinimum õpiaeg 1 kuu)  maksab

  • 0,5 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu 40 eurot
    või
    · 1 pillitund (individuaaltund) nädalas – kuutasu 80 eurot
    või
    · 2 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu  160 eurot

ettevalmistusklassis lisandub  rühmatunni  kuutasu:  40 eurot (2  solfedžotundi nädalas)

Kooli   pilli  kasutamine   maksab     5  eurot  kuus (vähemalt 4 kuud)
Lühiajaline pilli kasutamine 15 eurot kuus (1-3 kuud)