Muusikakool võrreldes tavakooliga

MUUSIKAKOOL                                     =       TAVAKOOL

TUND                                                           =       TUND

KONTSERT                                               =       KONTROLLTÖÖ

KEVADINE

AKADEEMILINE KONTSERT          =       TASEMETÖÖ

EKSAM                                                       =       EKSAM

KONKURSS                                              =       OLÜMPIAAD