Rühmatunnid

Puhkpilliorkester  kohustuslik alates  B2  astmest (4  õppeaasta)

Sümfoniettorkester     kooli saalis, kohustuslik  keelpillidele  alates  põhiõppe C1  astmest (5  õppeaasta), enne seda  vastavalt tasemele  vabatahtlik.
puhkpillid  komplekteeritakse repertuaari vajaduse järgi  ja sellest  antakse teada  iga  kord  eraldi.

 Solfedžo rühmatunnid 2023. a sügisel:

A_1

A_2

B-1

B-2

C-1

C-2

C-3

Kiirendatud programm ja inglise keelne rühm