Aknakontserdid

Tartu I Muusikakool saab käesoleva aasta novembris 79-aastaseks.
Sünnipäevanädalal ootame lapsevanemaid, õpetajaid, vilistlasi ning linnarahvast meie kooli ette “Aknakontsertidele”, mis toimuvad kolmapäeval ja neljapäeval kell 18.00 Tähe 5 koolimaja ees.

Raagus vahtra all seisvat publikut kostitavad muusikaga Tartu I Muusikakooli õpilased, õpetajad, vilistlased, ansamblid ja sümfoniettorkester, kes tehnika kaasabil loovad sünnipäevale kohase meeleolu oma koduklassis musitseerides. Õhtu jooksul muutuvad lavaks klass I, II ja III korruse klassiruumid ning kooli saal.

Selga ei pea panema pintsakut ning kõpskingi, pigem tasub tulla sooja jope, mütsi-salli-kinnastega. Autoga saabujad saavad sündmust mõnusalt jälgida Tähe 4 (Finnair/PRIA) parklast! Kaasa soe jook, vajadusel vihmavari ning hea meeleolu!

Ootame teid:
Kolmapäeval, 01.11.2023 kell 18.00
Neljapäeval . 02.11.2023 kell 18.00

Teie Tartu I Muusikakool

DJ õpe Tartu I Muusikakoolis alates 4.11.2023

Tartu I Muusikakoolis on käesoleval aastal koostöös Tartu Noorte DJ kooliga alustamas noorte DJ kool, kuhu on oodatud lapsed, noored ning täiskasvanud alates 7. eluaastast. Õpe annab õpilastele algteadmised ja -oskused iseseisvaks muusikaga tegelemiseks või ka edaspidiseks süvendatud õppeks. DJ eriala sisaldab endas tehnilisi pädevusi nagu plaadimängijate ning mikserpuldi käsitsemist, tutvustatakse DJ-nduse tehnilist poolt ja erinevaid miksimistehnikaid nii erinevate miksimisprogrammidega kui autentsete vinüülidega. Kuulda saab nii miksimise ajaloost kui hetkeolukorrast ööklubides ja seda läbi kogenud professionaalide silmade.

Õpe koosneb 2 x 45 minutit rühmatunnist ning 1 x 60 minutit individuaalsest tööst stuudios. Rühmatunnid toimuvad Tartu I Muusikakooli (Tähe 5 õppehoone) ruumides ning töö stuudios leiab aset Tartu DJ kooli ruumides (Uus tn. 56).

Esimene rühmatund leiab aset 4. novembril 2023 kell 10.30 – 12.00 kus kõigil huvilistel on võimalus ka oma käsi masinatele külge panna ja spetsialisti näpunäidete järgi oma elu esimene beatmatch teha. Õppetasu 60 €/kuus (Tartu elanikele), 80 €/kuus (väljaspool Tartut registreeritud kodanikud). Õppe kestvus vastavalt õppuri oskustele ja eesmärkidele 1 kuu – 12 aastat.

Õppetöö eesmärk on:
* ärgitada noortes huvi muusika (sealhulgas elektroonilise tantsumuusika) vastu;
* pakkuda noortele võimalust eksperimenteerida, arendada loovust ning tegeleda omaloominguga;
* arendada noortes rütmitaju ja muusikalist kuulmist;
* tutvustada erinevaid lähenemisviise erinevate muusikapalade omavahelisel kokku sobitamisel;
* arendada noortel teadmisi matemaatikas ja füüsikas;
* arendada noorte digipädevusi;
* kasutada erinevaid mitteformaalse ja informaalse õppe meetodeid;
* rakendada tööle kõik meeled;
* arendada mõtlemis- ja suhtlemisoskust, eneseväljendusoskust ning esinemisjulgust.

Õpingute käigus õpilane:
* õpib tundma lihtsamaid DJ töös kasutatavaid mõisteid ja termineid;
* sooritab lihtsamaid katseid;
* valdab erinevate muusikapalade löögipõhise kokku miksimise tehnikaid;
* oskab kasutada helipõhiseid ja löögipõhiseid efekte;
* oskab komponeerida ja üles ehitada kindla struktuuriga harmoonilisi DJ-sette;
* omab teadmisi, kuidas kokku viia erinevaid muusikapalasid taktide, fraaside ja helistike alusel;
* oskab installeerida DJ-tehnikat, helitehnikat ja valgustehnikat;
* omab vajalikke digipädevusi ja tunneb DJ tööks vajalikke arvutiprogramme;
* omab teadmisi sellest, kust legaalselt hankida muusikat ja on teadlik autorikaitse normidest;
* oskab tunnetada publikut;
* omab algteadmisi sündmuste korraldamises;
* on motiveeritud õppima ja oskab õppida;

Läbitavad teemad:
* DJ-tehnika (vinüülimängijad, CD-mängijad, multimeediamängijad, kontrollerid, konsoolid, „kõik-ühes“-mängijad, mikserpuldid, sämplerid, kõrvaklapid, interfeisid) käsitlemine;
* muusikapalade (track´ide) miksimine (cueing/fading/beat matching/blending/phrase matching/cutting/rhythm matching/juggling);
* helipõhised efektid ja löögipõhised efektid;
* Dj-tehnika, helitehnika ja valgustehnika ühendamine (installeerimine);
* juhtmed, kaablid ning juhtme- ja kaabliotsad ning pistikud;
* elektroonilise tantsumuusika stiilid, žanrid ja alažanrid;
* mobile DJ (set-up);
* muusika hankimine ja autoriõigus;
* rekordbox DJ kasutamine;
* 32 löögi maagia. Muusikapala (track’ i) struktuur. Helistikud;
* DJ-nduse ajalugu ja selle ameti roll maailma kultuuriloos;
* elektroonilise tantsumuusika ajalugu ja selle sugupuu;
* terminoloogia;
* kommuun ja skeened;
* edetabelid;
* üritusturundus, turundamine ja projektijuhtimine;
* ürituse (õhtu) juhtimise ja MC alused. Meelelahutustööstuse pahupool ja ohud. Publikutunnetus;
* sissejuhatus produtseerimisse.

Huvilistel palume end registreerida hiljemalt 27. oktoobriks alljärgneva lingi kaudu: https://forms.gle/jptRVWpsoyZty7r98

Lisainformatsioon

Sander Tamm
Õppealajuhataja
Tartu I Muusikakool
Sander.Tamm@tartu.ee
+372 53416426