Rahvusvaheline J.Jurjansi nim. noorte metsasarvemängijate konkurss

EDUARD TAMRA

tõi koju

17.-lt rahvusvaheliselt J. Jurjansi nim. noorte metsasarvemängijate konkursilt Lätis Ergli linnast

23. aprillil 2015

Diplomi

Õpetaja Urmas Himma

Km Dainis Valpeteris

Palju õnne!