Sisseastumiskatsete tulemused

siit leiate sisseastumiskomisjoni otsuse, õpilased on kodeeritud kujul.

ARNO keskkonna kaudu saavad menetletud üksnes põhiõppesse vastu võetud õpilased.

eelklassi (ettevalmistusklassi) ja vabaklassi vastu võetud õpilased peavad esitama täiendava avalduse


Selgitus erinevate õppevormide kohta:
Põhiõpe
* Kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 87% ulatuses. Õppekoha maksumus 405€ õppeaasta. Tasu makstakse arve alusel kaks korda aastas (Septembris 180€ ja jaanuaris 225 €)
* Õpe toimub riiklike õppekavade järgi
* Programmi edukalt läbides on võimalik jätkata muusikuid kesk- ja ka kõrgema astme muusikaõppeasutustes
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. Sooviavaldus saata kooli sekretärile
* Õpingute koormus I klassis 4 tundi nädalas (2 tundi eriala, 2 tundi solfedžot)
* Oma õppekohast loobumise korral teavitage sellest kooli sekretäri esimesel võimalusel

Eelklass
*Ettevalmistusklass on 100% õpilase poolt tasustatud.
* Ettevalmistus muusikakooli astujatele, kus arendatakse eeldusi astumaks muusikakooli põhiprogrammi alusel.
* Õpingute koormus on 2 tundi solfedžot nädalas ning eriala tunnid vastavalt soovile.
* Õpingute maksumus vastavalt tundide mahule (fikseeritakse avalduses), mida tasutakse arve alusel kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris)
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. Sooviavaldus saata kooli sekretärile
* Õppekoha kinnitamiseks palume esitada täidetud avalduse,

Vabaklass
* Vabaklass on 100% õpilase poolt tasustatud.
* Õppe eesmärgid ning tundide intensiivsuse määrab õpilane koostöös õpetajaga.
* Tundide eest tasutakse kord kuus arve alusel.
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. Sooviavaldus saata kooli sekretärile
* Õppekoha kinnitamiseks palume esitada täidetud avalduse
                                   

Kõik avaldused palume saata Tartu I Muusikakooli aadressile tmk@tmk.tartu.ee