Avalduste vastuvõtmine õppetasust vabastamiseks

Õppetasust vabastamist saab taotleda korraga üheks poolaastaks. Selleks tuleb esitada taotlus ning majanduslikku raskust põhjendavad dokumendid (tööandja poolt saadud 6-kuu palgatõend või töötukassa tõend). Taotlus tuleb esitada kooli direktorile hiljemalt  20. jaanuariks.

NB: kui lapsevanemad elavad koos, tuleb esitada mõlema lapsevanema poolt 6 kuu palgatõend. Selle saate küsida oma raamatupidajalt.

Palun saatke dokumendid e-posti aadressil: eve.lohmus@tartu.ee

Täpsem info siin:

Õppetasust vabastamise kord