A.Russaku nim. noorte pianistide konkurss

11.-12. detsembrini 2020.a toimub Tartu I Muusikakoolis Ago Russaku nimeline Noorte Pianistide konkurss, mis on mõeldud Lõuna-Eesti klaveriõppuritele 3.-7. klassini.

Ago Russak oli Tartu I Muusikakooli ja H. Elleri nim Muusikakooli direktor ja samas ka suurepärane pianist ja pedagoog. Pikka aega oli ta Tartu kultuurielu viljakas edendaja ning Tartu Akadeemilise meeskoori kontsertmeister. Konkurss algatati hoidmaks alles ja edasi kandmaks tema mälestust, pedagoogilisi põhimõtteid ja suhtumist muusikasse. Tänavu toimub konkurss juba XXIII korda!

Konkursi kaudu soovime tõsta ning ühtlustada klaveriõpetuse taset Lõuna-Eestis. Anda õpilastele võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele. Soodustada õpetajate kogemuste vahetamist ja silmaringi laiendamist, koolide vahelise (ka rahvusvahelise) koostöö arendamist ning Eesti pianismi traditsioonide edasikandmist ja arendamist.

Konkursi repertuaar:
1) J. S. Bachi teos
2) Pala vabal valikul

Esitatavad teosed peavad vastama selle klassi õppeprogrammi tasemele, kus laps konkureerib.

Konkursi ajakava on järgmine:
11. detsembril kell 11.00 konkursi avamine, konkursikavade mängimine ning tulemuste teatamine Tartu I Muusikakooli saalis.
12. detsembril kell 12.00 konkursi lõpetamine ja laureaatide kontsert Tartu Linnamuuseumi saalis.

Konkursi osavõtumaks on 20 € õpilase kohta.

Tartu I Muusikakool jätab endale õiguse teha ajakavas ning konkursi läbiviimise protsessis muudatusi vastavalt epidemioloogilisele olukorrale ja Tartu Linnavalitsuse korraldustele.

Registreerimine on avatud kuni 30. novembrini (ka) 2020 alloleva registreerimisvormi kaudu: https://forms.gle/bYedotPdQ6ggE81f9

2018. aasta esinejaid saate vaadata http://www.tmk.tartu.ee/a-russaku-nim-xx-noorte-pianistide-konkursi-loppkontsert/

Kõik osalejad_alates_1997