Nõuded sisseastujale

Sisseastumiskatsetel küsitakse:

 • üks salm laulu  (ilma klaverisaateta).  Laul vabal valikul, soovitavalt lihtsa meloodiaga – näiteks mõni üldtuntud lastelaul.
 • üksikute helide järgilaulmine  la-silbil
 • lühikeste  rütmiharjutuste järgikoputamine
  • õpetaja koputab harjutuse, laps koputab järgi
  • õpetaja mängib klaveril lühikese meloodia, laps koputab järgi selle meloodia rütmi
 • lühikeste  meloodiakatkendite järgilaulmine la-silbil
 • klaveril  korraga mängitud  1, 2 või 3  heli eristamine kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab)

Lisaks lühike kirjalik test, mis võib sisaldada:

 • punktiirjoone ülesandeid
 • numbrite järgi värvimist
 • pildi ja tähe ühendamise ülesandeid
 • loendamisülesandeid
 • 10 piires arvutamist

Kooli põhiõppesse vastu võtmiseks peab laps läbima edukalt nii muusikalise katse kui ka kirjaliku testi.