Hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud

Alates  1. sept  2024  on  Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud  Tartu linna  elanikele  järgmised  (Tartu I MK käskkiri 15.04.2024 nr 9):

Põhi- ja üldosakonna (sh orkestri- ja ansambliklassi) õppetasu 2024/2025õ-a (mis tuleb tasuda lapsevanemal) on 540  eurot ehk 60 eurot kuus, st  I. poolaastal   september-detsember  240  eurot  ning  II. poolaastal  jaanuar-mai  300  eurot.

Ettevalmistusklassi kuutasu:  60 eurot
(2  30-minutilist solfedžotundi nädalas)

Alates  1. sept  2024  on  vaba- ja eelõppe individuaaltundide õppetasu hinnad  järgmised!  
Ettevalmistuses (isemajandav, kuni 2 aastane ettevalmistus põhiõppeks)  ja  vabaklassis (isemajandav, miinimum õpiaeg 1 kuu)  maksab
0,5 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu 60 eurot
või
1 pillitund (individuaaltund) nädalas – kuutasu 120 eurot
või
2 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu  240 eurot

Kooli   pilli  kasutamine   maksab     8  eurot  kuus (vähemalt 4 kuud)
Lühiajaline pilli kasutamine 15 eurot kuus (1-3 kuud)