Hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud

Alates  1. sept  2023  on  Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud  Tartu linna  elanikele  järgmised  (Tartu I MK käskkiri 17.03.2023 nr 9):

Põhi- ja üldosakonna õppetasu 2022/2023õ-a (mis tuleb tasuda lapsevanemal) on 495  eurot,
st  I. poolaastal   september-detsember  220  eurot  ning  II. poolaastal  jaanuar-mai  275  eurot.

Alates  1. sept  2023  on  vaba- ja ettevalmistusklassis  õppetasu hinnad  järgmised!  
Ettevalmistusklassis (isemajandav, kuni 2 aastane ettevalmistus põhiõppeks)  ja  vabaklassis (isemajandav, miinimum õpiaeg 1 kuu)  maksab

  • 0,5 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu 60 eurot
    või
    · 1 pillitund (individuaaltund) nädalas – kuutasu 120 eurot
    või
    · 2 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu  240 eurot

ettevalmistusklassis lisandub  rühmatunni  kuutasu:  60 eurot (2  solfedžotundi nädalas)

Kooli   pilli  kasutamine   maksab     8  eurot  kuus (vähemalt 4 kuud)
Lühiajaline pilli kasutamine 15 eurot kuus (1-3 kuud)