Hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud

Alates  1. sept  2020  on  Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud  Tartu linna  elanikele  järgmised  (Tartu I MK käskkiri 15.03.2019 nr 18):

Põhi- ja üldosakonna õppetasu 2020/2021 õ-a (mis tuleb tasuda lapsevanemal) on 405  eurot,
st  I. poolaastal   september-detsember  180  eurot  ning  II. poolaastal  jaanuar-mai  225  eurot.

Alates  1. sept  2020  on  vaba- ja ettevalmistusklassis  õppetasu hinnad  järgmised!  
Ettevalmistusklassis (isemajandav, kuni 2 aastane ettevalmistus põhiõppeks)  ja  vabaklassis (isemajandav, miinimum õpiaeg 1 kuu)  maksab

  • 0,5 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu 37,50 eurot
    või
    · 1 pillitund (individuaaltund) nädalas – kuutasu 75 eurot
    või
    · 2 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu  150 eurot

ettevalmistusklassis lisandub  rühmatunni  kuutasu:  35 eurot (2  solfedžotundi nädalas)

Kooli   pilli  kasutamine   maksab     5  eurot  kuus

Arved saadetakse välja kõikide õppevormide puhul    kaks  korda aastas.