Koolimaja lahtiolek

8.06.2020 – 12.06.2020           10.00 – 15.00
15.06.2020 – 19.06.2020         10.00 – 15.00

Alates 20. juunist on koolimaja suletud. Ilusat suvevaheaega!

Täiendav vastuvõtt ja katsed

LISAKATSED Tartu I Muusikakooli toimuvad 21. augustil.

* AVALDUSTE VASTUVÕTT toimub Tartu ARNO süsteemi kaudu
kuni 19. augustini.
https://www.tartu.ee/arno/
(Valige: Tartu I Muusikakool, logige sisse, minu lapsed,  huvikooli taotlus, õppeaasta 2020/2021, täitke puuduvad lüngad.
Peale taotluse esitamist ilmub üles aadressiribale viiekohaline number, mis tuleb teil omatarbeks kirja panna, sest seda numbrit läheb vaja katsetele registreerimiseks (see on lapse anonüümne number).
Näide https://tartu.ee/arno/ctrl/ee/HuvikooliTaotlused/vaata/33875

* Täpne ajakava avalikustatakse õpilase koodi alusel kooli kodulehel.
* Vastuvõtt koosneb kolmest etapist:
– Muusikaliste eelduste hindamine
Palume ette valmistada vabalt valitud laul (1 salm, ilma saateta)
– Konsultatsioon instrumendiõpetajaga
– Kirjalik test
* Vastuvõtuprotsess kestab ~30 min.

NB: Selleks, et saada kohta huvikooli, tuleb kõigepealt katsed läbida. Kui katsed on läbitud, siis huvikool kinnitab taotluse ning teil on vaja kinnitada omapoolne leping.

Tutvu erinevate pillidega Tartu I Muusikakooli 75. Sünnipäevakontserdilt:
www.tmk.tartu.ee/75-sunnipaeva-kontsert-tartu-lasteaedadele-7-nov-2019