Rühmatunnid

Rühmatunnid ehk solfedžo tunnid on leitavad:
Kursorit hoides ÕPPETÖÖ peal valige “rühmatunnid” ja klikkige sinna peale.