Kontsert lasteaialastele

7. novembril TÜ Aulas Tartu I Muusikakooli 75. sünnipäeva kontsert Tartu lasteaialastele.