Eesti Muusikakoolide Liidu arengutoetus noorele talendile

Eesti Muusikakoolide Liidu arengutoetuse noorele talendile pälvis Tartu I Muusikakooli õpilane Erika Kuznetsova ning eduka õpetaja erialase arengu toetuse klaveriõpetaja Jelena Golub.

Arengutoetuse eesmärgiks on toetused silmapaistvaid muusikakoolide õpilasi ja edukaid muusikakoolide õpetajaid mitmekesisemate õppetingimuste ja – väljundite loomiseks. Toetus on suunatud muusikakoolide õpilastele, kellel on potentsiaali õppida muusikat ka kesk- ja kõrgtasemel ning silmapaistvatele muusikakooli õpetajatele. Toetuse eraldamise tulemusena tõuseb noorte talentide erialane võimekus ja õpetamise kvaliteet.

Erika Kuznetsova on Tartu I Muusikakooli silmapaistev klaveriõpilane, keda käesoleval kevadel ootab ees kooli lõpetamine. Kogu muusikakooli õpinguaja jooksul on ta olnud väga aktiivne kontsertidel esineja, paljudel konkurssidel ning erinevatel meistrikursustel osaleja.
Enesearenguks on osaletud Heino Elleri muusikakoolis toimuval Sügis- ja Kevadkoolis. Teda on kutsutud esinema projekti “Pärle Eesti lastemuusika kullafondist” Eesti Muusikaakadeemias. Lisaks ülesastumised Klassikaraadios ja Beethoven 250 galal Tubina saalis.

“Konkursiks valmistumine on väga arendav iga lapse jaoks – kaasab endaga mahuka ja huvitava repertuaari omandamise ning kõrgemal ja sügavamal tasemel selle viimistlemise. Käesoleval õppeaastal plaanime osaleda Parim Noor instrumentalist, International Orbetello Piano Competition (Itaalia), Danubia Talents Wiener Klassike (Austria).” – Jelena Golub, klaveriosakonna juhataja

Erika Kuznetsova pingutusi on viimastel aastatel hinnatud järgmiselt:
Ago Russaku nim. Noorte pianistide konkurssidel on ta pälvinud I, II Ja III koht
Konkurssil “Parim Noor Instrumentalist” I Ja II koht
Konkursil Eesti Kõla III koht.
Rahvusvahelistel konkurssidel:
Primavera konkurss Riias (Läti) – peapreemia
Jonava konkurss (Leedu) – diplom
Valmiera (Läti) – II koht
Franz Liszt Center Piano Competition (Hispaania) – II koht

“Valmistumine õpetaja juhendamisel konkurssideks ja esinemisteks aitab mul läbi töötada muusikapalad sügavamalt. Nii tunnen muusika ilu ja naudin protsessi rohkem – see inspireerib harjutama, nagu ka keeruline repertuaar.” – Erika Kuznetsova

Õppeaastast 2020/2021 on Erika Kuznetsova valitud Heino Elleri muusikakooli tulevikumuusikute arengu programmi, juhendajaks mentor Ruth Ernstson.

“Erikas on näha suurt potentsiaali saada professionaalseks muusikuks.”
– Jelena Golub, klaveriosakonna juhataja

Aitäh olemaks eeskujuks. Südamlikud õnnesoovid silmapaistvate saavutuste eest!

Rohkem informatsiooni:
Eesti Muusikakoolide Liit
www.muusikakoolid.ee