DJ õpe Tartu I Muusikakoolis alates 4.11.2023

Tartu I Muusikakoolis on käesoleval aastal koostöös Tartu Noorte DJ kooliga alustamas noorte DJ kool, kuhu on oodatud lapsed, noored ning täiskasvanud alates 7. eluaastast. Õpe annab õpilastele algteadmised ja -oskused iseseisvaks muusikaga tegelemiseks või ka edaspidiseks süvendatud õppeks. DJ eriala sisaldab endas tehnilisi pädevusi nagu plaadimängijate ning mikserpuldi käsitsemist, tutvustatakse DJ-nduse tehnilist poolt ja erinevaid miksimistehnikaid nii erinevate miksimisprogrammidega kui autentsete vinüülidega. Kuulda saab nii miksimise ajaloost kui hetkeolukorrast ööklubides ja seda läbi kogenud professionaalide silmade.

Õpe koosneb 2 x 45 minutit rühmatunnist ning 1 x 60 minutit individuaalsest tööst stuudios. Rühmatunnid toimuvad Tartu I Muusikakooli (Tähe 5 õppehoone) ruumides ning töö stuudios leiab aset Tartu DJ kooli ruumides (Uus tn. 56).

Esimene rühmatund leiab aset 4. novembril 2023 kell 10.30 – 12.00 kus kõigil huvilistel on võimalus ka oma käsi masinatele külge panna ja spetsialisti näpunäidete järgi oma elu esimene beatmatch teha. Õppetasu 60 €/kuus (Tartu elanikele), 80 €/kuus (väljaspool Tartut registreeritud kodanikud). Õppe kestvus vastavalt õppuri oskustele ja eesmärkidele 1 kuu – 12 aastat.

Õppetöö eesmärk on:
* ärgitada noortes huvi muusika (sealhulgas elektroonilise tantsumuusika) vastu;
* pakkuda noortele võimalust eksperimenteerida, arendada loovust ning tegeleda omaloominguga;
* arendada noortes rütmitaju ja muusikalist kuulmist;
* tutvustada erinevaid lähenemisviise erinevate muusikapalade omavahelisel kokku sobitamisel;
* arendada noortel teadmisi matemaatikas ja füüsikas;
* arendada noorte digipädevusi;
* kasutada erinevaid mitteformaalse ja informaalse õppe meetodeid;
* rakendada tööle kõik meeled;
* arendada mõtlemis- ja suhtlemisoskust, eneseväljendusoskust ning esinemisjulgust.

Õpingute käigus õpilane:
* õpib tundma lihtsamaid DJ töös kasutatavaid mõisteid ja termineid;
* sooritab lihtsamaid katseid;
* valdab erinevate muusikapalade löögipõhise kokku miksimise tehnikaid;
* oskab kasutada helipõhiseid ja löögipõhiseid efekte;
* oskab komponeerida ja üles ehitada kindla struktuuriga harmoonilisi DJ-sette;
* omab teadmisi, kuidas kokku viia erinevaid muusikapalasid taktide, fraaside ja helistike alusel;
* oskab installeerida DJ-tehnikat, helitehnikat ja valgustehnikat;
* omab vajalikke digipädevusi ja tunneb DJ tööks vajalikke arvutiprogramme;
* omab teadmisi sellest, kust legaalselt hankida muusikat ja on teadlik autorikaitse normidest;
* oskab tunnetada publikut;
* omab algteadmisi sündmuste korraldamises;
* on motiveeritud õppima ja oskab õppida;

Läbitavad teemad:
* DJ-tehnika (vinüülimängijad, CD-mängijad, multimeediamängijad, kontrollerid, konsoolid, „kõik-ühes“-mängijad, mikserpuldid, sämplerid, kõrvaklapid, interfeisid) käsitlemine;
* muusikapalade (track´ide) miksimine (cueing/fading/beat matching/blending/phrase matching/cutting/rhythm matching/juggling);
* helipõhised efektid ja löögipõhised efektid;
* Dj-tehnika, helitehnika ja valgustehnika ühendamine (installeerimine);
* juhtmed, kaablid ning juhtme- ja kaabliotsad ning pistikud;
* elektroonilise tantsumuusika stiilid, žanrid ja alažanrid;
* mobile DJ (set-up);
* muusika hankimine ja autoriõigus;
* rekordbox DJ kasutamine;
* 32 löögi maagia. Muusikapala (track’ i) struktuur. Helistikud;
* DJ-nduse ajalugu ja selle ameti roll maailma kultuuriloos;
* elektroonilise tantsumuusika ajalugu ja selle sugupuu;
* terminoloogia;
* kommuun ja skeened;
* edetabelid;
* üritusturundus, turundamine ja projektijuhtimine;
* ürituse (õhtu) juhtimise ja MC alused. Meelelahutustööstuse pahupool ja ohud. Publikutunnetus;
* sissejuhatus produtseerimisse.

Huvilistel palume end registreerida hiljemalt 27. oktoobriks alljärgneva lingi kaudu: https://forms.gle/jptRVWpsoyZty7r98

Lisainformatsioon

Sander Tamm
Õppealajuhataja
Tartu I Muusikakool
Sander.Tamm@tartu.ee
+372 53416426