Tartu I Muusikakool kuulutab välja konkursi klaveriõpetaja ametikoha täitmiseks

Ootame oma meeskonda klaveriõpetajat.

Ootused kandidaadile:
* magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla omandamisel)
* kasuks tuleb pedagoogilise töö kogemus muusikakoolis;
* omab valmisolekut meeskonnatööks ja professionaalseks arenguks;
* hea pingetaluvus ja vastutustunne;
* on avatud uuendustele;
* suhtleb vabalt eesti keeles (tasemel C1).

Pakume Sulle loomingulist ja toetavat kollektiivi, vaheldusrikast tööd, enesetäiendamisvõimalusi ning võimalust kaasa lüüa kooli arendamisel. Lisaks pikale (56 kalendripäeva) tasustatud suvepuhkusele pakume enesetäiendamise võimalusi, vabadust ideede realiseerimiseks ning 24-tunnise nädala  kontakttundide hulga puhul (täiskoormus) magistrikraadiga õpetajale 1820 eurost palka.

Asukoht
Tähe 5, Tartu

Töökoormus:
kuni 1,0 ametikohta

Tööle asumise aeg
1.09.2024

Kandideerimise tähtaeg
31.mai.2024

Kandidaadil palume esitada:
* avaldus;
* elulookirjeldus (CV);
* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
* lühike tutvustus kandidaadile olulistest pedagoogilistest tõekspidamistest õpetajatöös (vähemalt 150 sõna)
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Materjalid saata aadressile: kaido.otsing@tartu.ee
Lisainfot küsi direktorilt: Kaido Otsing, tel +372 5074137
Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni.

Tartu I Muusikakooli lühitutvustus

Tartu I Muusikakool on Tartu linnas asuv Tartu Linnavalitsuse hallatav huvikool, mis tegutseb kultuuriosakonna haldusalas. Kool loob õppimisvõimalusi õppuritele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri kohaselt Tartu Linn. Kooli ülesanne on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

Tartu I Muusikakoolis toimub õpe astme-süsteemi alusel ning koosneb kolmest astmest: A, B ja C. Nominaalaeg õppimiseks A astmes 2, B astmes 2 ja C astmes 3 aastat. Õpe astmete siseselt on paindlik ning võimaldab astet läbida nominaalajast pikema või lühema perioodi vältel. Oluline on vastata õppekavas toodud astme-eksamite ehk üleminekueksamite tingimustele. Õppekava järgselt õpivad õpilased oma instrumenti, solfedžot, B astmes lisandub eelnevale muusikaajalugu ning ansamblid.

Koolil on ca 10 traditsioonilist üritust hooajal ning kõik ettevõtmised on seotud muusika esitamise ja kuulamisega. Seetõttu on Tartu I Muusikakooli tegemistesse kaasatud ka publik, sealhulgas lapsevanemad, vilistlased, kogukond ning muusikahuvilised linnakodanikud. Kooli valdkondlikuks tunnusürituseks on Tartu I Muusikakooli legendaarse direktori Ago Russaku nimelise noorte pianistide konkurss, mis käesoleval hooajal toimub XXVI korda.

Vaata lisaks:
Koduleht: www.tmk.tartu.ee
Youtube: https://www.youtube.com/@tartuimuusikakool2119
Instagram: https://www.instagram.com/tartuesimenemuusikakool/
SoundCloud: https://soundcloud.com/user-410400660

Õnnitleme

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss “Parim noor instrumentalist 2024” eelvoor Tartu ja Lõuna-Eesti akordionistidele 20. veebruaril 2024 Põltsamaa Muusikakoolis

I vanuserühm
KERTU SEPP                                             III KOHT
õp Heli Mõttus-Asson

II vanuserühm
KAAREL FLOREN                                    I KOHT
õp Heli Mõttus-Asson

PAUL LAARING                                        II KOHT
õp Heli Mõttus-Asson

HENDRIK SEPPEL                                 DIPLOM
õp Heli Mõttus-Asson

III vanuserühm
DORIAN BASTIEN                                  I KOHT
õp Heli Mõttus-Asson

 ELVINE SÜNTER                                    DIPLOM
õp Heli Mõttus-Asson

Õnnitleme

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss “Parim noor instrumentalist 2024”
eelvoor Tartu regiooni  A ja B kategooria viiuli- ja vioolaõpilastele
06. märtsil  2024 Elleri Muusikakoolis

B kategooria
II VANUSERÜHM

SAARA GRETE MELTSAS, viiul                             III KOHT
õp Tiiu Koitla, km Olena Syzonova

III VANUSERÜHM
ROSALIE KARRO, vioola                                             III KOHT
õp Marju Villak, km Dainis Valpeteris

SILVIA KRONBERG, viiul                                          III KOHT
õp Marju Villak, km Dainis Valpeteris

MIIA MARIA TREIER, viiul                                       DIPLOM
õp Helena Valpeteris, km Dainis Valpeteris

IV VANUSERÜHM
LAURA JOANNA KUUS, viiul                                   III KOHT
õp Tiiu Koitla, km Olena Syzonova

ATS JOOSEP LAINESTE, viiul                                DIPLOM
õp Kai Rebane, km Jelena Golub

A kategooria
IV VANUSERÜHM
KRÕÕT INGEL EESMAA, viiul                                 I KOHT
õp Tiiu Koitla, km Olena Syzonova

Õnnitleme

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss “Parim noor instrumentalist 2024” Tartu ja Lõuna-Eesti regiooni A ja B kategooria tšello õpilastele
21. märtsil 2024 Nõo Muusikakoolis

B kategooria
II VANUSERÜHM
MYROSLAV MAKHOVYK                           III KOHT
õp Aike Sõõro, km Ieva Kostanda

B kategooria
III VANUSERÜHM
PÄRT HENDRIK EESMAA                           III KOHT
õp Aike Sõõro, km Ieva Kostanda

 

Õnnitleme

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist 2024“ vabariiklik voor viiuli- ja vioolaõpilastele
24. märtsil 2024 Tallinna Muusika- ja Balletikoolis

A kategooria
IV VANUSERÜHM
KRÕÕT INGEL EESMAA, viiul                        DIPLOM
õp Tiiu Koitla ja Kristel Eeroja-Põldoja
km Ebe Müntel

B kategooria
III VANUSERÜHM
SILVIA KRONBERG, viiul                                  DIPLOM
õp Marju Villak, km Dainis Valpeteris

B kategooria
III VANUSERÜHM
ROSALIE KARRO, vioola                                  DIPLOM
õp Marju Villak, km Dainis Valpeteris

B kategooria
IV VANUSERÜHM
LAURA JOANNA KUUS, viiul                          DIPLOM
õp Tiiu Koitla, km Olena Syzonova

Õnnitleme

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss “Parim noor instrumentalist 2024” vabariiklik voor akordionistidele 16. märtsil 2024 Tallinna Muusikakoolis

I vanuserühm
KERTU SEPP                                        DIPLOM
õp Heli Mõttus-Asson

II vanuserühm
KAAREL FLOREN                               III KOHT
õp Heli Mõttus-Asson

PAUL LAARING                                    DIPLOM
õp Heli Mõttus-Asson

III vanuserühm
DORIAN BASTIEN                               DIPLOM
õp Heli Mõttus-Asson

 

Elektronmuusika produktsioon ja tehnikad – õpe Tartu I Muusikakoolis

Käesoleval sügisel alustab Tartu I Muusikakoolis elektronmuusika kursus, mis on mõeldud lastele ja noortele, keda huvitab muusika tegemine arvuti abil. Õppe eesmärgiks on anda algteadmised helitehnoloogia, elektroakustiliste ning audiovisuaalsete programmide ning tehniliste vahendite tundmaõppimiseks ning rakendamiseks. Õpe annab õpilastele algteadmised ja -oskused iseseisvaks muusikaga tegelemiseks või ka edaspidiseks süvendatud õppeks. Juhendaja vahetul tagasisidestamisel õpib muusik oma heliloomingut kujundama, kasutades kõikvõimalikke vahendeid (sh sämplimine, laulmine, klaveri või mõne muu instrumendi mängimine). Kursus sobib suurepäraselt kõigile noortele, kellel on huvi muusika ja tehnoloogia vastu!

„Elektronmuusika annab noortele võimaluse tegeleda muusikaga ka ilma pillimängu oskuseta, selle valdkonna võimalused on lõputud. Elektronmuusika õppes võiksid õpilased alustada 10 . eluaastast. Võtame vastu päris uusi õpilasi, aga ka I muusikakooli neid õpilasi, kes ei õpi põhiinstrumendi kõrval lisapilli või peale lisapilli on huvi ka selle eriala vastu.“ Renee Trei

Elektronmuusika produktsiooni kursus toimub 8 korral, laupäeviti kell 13.00 – 14.30 alates 03.02.2024 igal laupäeval (Tunnid 3.02, 10.02, 17.02, 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03) Tartu I Muusikakoolis (Tähe 5). Rühma suurus on 8 osalejat. Kursuse maksumus 120 eurot. Õppetöö läbiviimiseks on kasutada Apple tahvelarvutid, Oxygen Pro 24 ning 49 midi-klaverid, Rhode mikrofonid ning BOSS RC-505MKII looper. Professionaalsel tasemel elektronmuusika õppimiseks vajalik instrumentaarium on huvihariduse arendamiseks soetatud Haridus- ja Noorteameti toetuse „Noorte heaks“ abil.

Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama elektroonilise muusika tegemise vahendeid – nii riistvara kui ka tarkvara aga ka vabavarana saada olevaid muusika loomise ja töötlemise programme ning vahendeid. Luuakse ja salvestatakse originaalloomingut, ent ka jäljendatakse tuntud muusikute heliteoseid. Vajaduspõhiselt avatakse muusikateoreetilist sõnavara ning mõisteid (sh muusika „välja kuulamine“ ehk rütmi, meloodiat, harmooniat või mõnda konkreetset instrumenti).

Kursuse läbinu:
* Tunneb ja oskab kasutada stuudiotehnikat, salvestusprogramme ning mobiilseid helisalvestussüsteeme;
* on omandanud teadmised mikrofoni liikide, nende parameetrite ning kasutusvõimaluste kohta ning oskab seda praktilises tegevuses kasutada;
* tunneb ja oskab kasutada seadmeid ning võimalusi sämplimisprotsesside teostamisel, helimaterjali töötlemisel ja sünteesimiel nii instrumentide soundipankade loomiseks kui tänapäevase miksimisprotsessi teostamiseks.
* Omab teadmisi ja arusaamist erinevate heliprogrammide ajaloost, tööpõhimõtetest ja erisustest ning võimalustest
* Tunneb erinevaid süntesaatoreid ja nende kasutamise ja ühildamise võimalusi
* Tunneb ja oskab kasutada MIDI süsteeme ning ühildada tarkvaralisi ning raudvaralisi seadmeid
* Oskab programmeerida MIDI informatsiooni ning seadistada erinevat tüüpi MIDI-ühilduvaid seadmeid
* Tunneb ja oskab kasutada analoogsüntesaatori heligeneraatori võimalusi
* Tunneb MIDI formaate ning oskab MIDI informatsioonist luua tavakasutuse noodimaterjali
* Oskab kasutada helieffektide pankasid ning vajadusel salvestada vajaminevaid soundieffekte
* Oskab kasutada iseseisvalt nii statsionaarset helistuudiot kui mobiilse helisalvestuse lahendust
* Omab põhjalikke teadmisi helisalvestussüsteemide, vahendite ja võimaluste kohta
* Omab teadmisi ja oskusi süsteemide ülesehitamiseks, seadistamiseks ja käigushoidmiseks
* Teab ja oskab kasutada digitaalse helisalvestussüsteemi võimalusi
* Tunneb eri salvestusprogrammide vahelisi metadata kasutamise võimalusi
* Oskab hinnata stuudiote ja seadmete seisundit ning teostada ahela komponentide vahetust.

Kursusele registreerimine toimub 25.  jaanuarini 2024 ning sobib kõigile noortele vanuses 10 – 19, kellel on huvi muusika ja tehnoloogia vastu. Huvilistel palume end registreerida aadressil: https://forms.gle/5JHjuUrSMdgaVZee6

Lisainfo: tmk@tmk.tartu.ee

Avalduste vastuvõtmine õppetasust vabastamiseks

Õppetasust vabastamist saab taotleda korraga üheks poolaastaks. Selleks tuleb esitada taotlus ning majanduslikku raskust põhjendavad dokumendid (tööandja poolt saadud 6-kuu palgatõend või töötukassa tõend). Taotlus tuleb esitada kooli direktorile hiljemalt  20. jaanuariks.

NB: kui lapsevanemad elavad koos, tuleb esitada mõlema lapsevanema poolt 6 kuu palgatõend. Selle saate küsida oma raamatupidajalt.

Palun saatke dokumendid e-posti aadressil: eve.lohmus@tartu.ee

Täpsem info siin:

Õppetasust vabastamise kord

 

 

 

Õnnitleme!

15-16. detsembrini toimus Tartu I Muusikakooli eestvedamisel XXVI Ago Russaku nimeline Noorte Pianistide Konkurss.

Rahvusvahelise žürii ette astusid 46 erakordset pianisti 9-st Lõuna-Eesti piirkonna muusikakoolist, kes pingelise üldhariduskooli töö kõrval pühendavad mitmeid tunde päevas pilli harjutamisele. Osalejad esitasid publikule 2 teost – J.S.Bachi teose ning teose vabal valikul. Traditsiooniks saanud võistluspäev toimus Tartu I Muusikakooli saalis ning konkursi lõppkontsert toimus Elleri Muusikakooli Tubina saalis 16. detsembril kell 12.00.

Konkursi korraldajad soovivad motiveerida lapsi esinema oma eakaaslaste ees ning ärgitavama õpitut võrdlema teistega. Suurepärane võimalus sotsialiseerumiseks, samal ajal tutvudes klaverirepertuaariga laiendades silmaringi. Hindamatu väärtusega on rahvusvahelise žürii kommentaarid.

Žürii koosseisus: Ritma Petersone-Cepite, Jekaterina Rostovtseva ning Eva Teppo hindasid õpilasi 25-punkti piires, ühtekokku viies erinevas vanuseklassis.

Žüriiliikmete otsuse järgselt on tulemused järgmised:

III klass:
I koht Tobias Aksel Sulg   Heino Elleri Muusikakoolist, õpetaja Tommaso Maganzani
I koht Serena Laiverik  Heino Elleri Muusikakoolist, õpetaja Iive Joamets
II koht Vanessa Kallas Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Kaja Tavita
II koht Paula Miliste Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Tiiu Noor
III koht Elsa Kirke Kärsin Heino Elleri Muusikakoolist,  õpetaja Jelena Golub
III koht Margarita Kešišjan Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Marina Ruusmaa
III koht Gerti Vainlo Nõo Muusikakoolist, õpetaja Katrin Mägi
III koht Triin Tuul Võru Muusikakoolist,  õpetaja Žanna Ranna
Diplom Gertrud Allika   Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Jelena Golub
Diplom Germo Tuur Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Jelena Golub
Diplom Ida Elsa Kaurov Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Tiina Tomingas
Diplom Oskar Vallikivi Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Eve Tamra
Diplom Grete Päid Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Maria Juht
Diplom Emilie Švedko  Heino Elleri Muusikakoolist,, õpetaja Iive Joamets
Diplom Maria Laes Tartu II Muusikakoolist, õpetaja Kersti Koort
Diplom Markus Malm Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Tommaso Maganzani

IV klass:
I koht Liisa Kiil Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Eve Tamra
II koht Ethel Marie Kull Tartu I Muusikakoolist,  õpetaja Maike Otsing
III koht Mirjam Vaarik Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Marina Ruusmaa
III koht Kiur Laanesaar Tartu Valla Muusikakoolist, õpetaja Tiina Tomingas
Diplom Annora Kuznetsov Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Marina Ruusmaa
Marjanna Koort Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Aime Vestmann
Karl Lukas Kruuse Tartu II Muusikakoolist, õpetaja Alli Selliov
Gertrud Vint Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Maria Juht

V klass:
I koht Anžela Makhovyk Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Marina Ruusmaa
II koht Ere Praks Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Tiiu Noor
II koht Milana O´konnel-Bronina Tartu II Muusikakoolist, õpetaja Olga Kisseljova
III koht Isabel Gering Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Kaja Tavita
III koht  Milana Fayzullova Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Kaja Tavita

VI klass:
I koht Marie Elisabeth Lehtmäe Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Tiiu Noor
I koht 22 Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Kaja Tavita
I koht Erik Tens Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Marina Ruusmaa
III koht Jako Tamberg Põlva Muusikakoolist, Elleri Tulevikumuusikute Arenguprogramm, õpetajad Raina Urb, Kadri Leivategija
III koht Kristelle Otto Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Eve Tamra
Diplom Noora Annus  Heino Elleri Muusikakoolist, õpetaja Iive Joamets

VII klass:
III koht Amanda Kinsigo Heino Elleri Muusikakoolist, õpetajad Ebe Müntel, Pille Taniloo
III koht Gloria Raudjärv Heino Elleri Muusikakoolist,  õpetaja Jelena Golub
Diplom Maia Lii Pruulmann  Heino Elleri Muusikakoolist, õpetajad Ebe Müntel, Pille Taniloo
Diplom Ian Markus Untera Põlva Muusikakoolist, õpetaja Raina Urb

Perekond Russaku poolt välja pandud “Russaku hõbelusika” pälvisid Marie Elisabeth Lehtmäe Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Tiiu Noor, Rasmus Rosenberg Ülenurme Muusikakoolist, õpetaja Kaja Tavita  ja  Erik Tens Tartu I Muusikakoolist, õpetaja Marina Ruusmaa

Omaaegne Tartu kultuurielu viljakas edendaja, Ago Russak, H.Elleri nim. Muusikakooli ja Tartu I Muusikakooli direktor oli ühtlasi suurepärane pianist ja pedagoog. Konkurss säilitab ning kannab edasi tema mälestust, pedagoogilisi põhimõtteid ja suhtumist muusikasse. Konkurss toob kokku Lõuna – Eesti klaveriõppurid 3. – 7. klassini.

Konkursi toimumist toetasid Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspetrgrupp, Elleri Muusikakool ning perekond Russak.