Aktus

Aktus esimestele klassidele toimub koolimaja õues
1. septembril kell 15.00
Kohtumiseni!

Tunniplaan

Solfedžo rühmatundide plaan on valmis.
Leiate selle siit (klikkige sõnal “Rühmatunnid”):

Rühmatunnid

NB! Kui teie lapsele ei sobi ajaliselt antud rühm, siis tuleb ühendust võtta septembri alguses selle rühma õpetajaga, kus ta saaks käia.

Eriala tunniplaan selgub septembri alguses koostöös õppealajuhataja ja õpetajaga.

PS: tunniplaanis teen parandusi augusti lõpus, kui on mõni viga, mida keegi märkab, palun, kirjutage mulle eraldi: eve.lohmus@tartu.ee

 

Vastuvõtu info ja katsed

             Tartu I Muusikakooli vastuvõtuinfo 2023/2024 õppeaastaks

Tartu I Muusikakool kuulutab välja vastuvõtu eelklassi, põhiõppesse ning vabaklassi.

Eelklass
* Ettevalmistus muusikakooli astujatele, kus arendatakse eeldusi astumaks muusikakooli põhiprogrammi alusel. Eelklass on 100% õpilase poolt tasustatud.
* Õpingute koormus on 1 tund solfedžot nädalas ning eriala tunnid vastavalt soovile.
* Õpingute maksumus vastavalt tundide mahule (fikseeritakse avalduses), mida tasutakse arve alusel kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris). On võimalik komplekteerida erinevaid variante:
1. 1 solfedzo rühmatundi nädalas – kuutasu 30 €.
2. 1 solfedzo rühmatundi nädalas + 0,5 individuaalset pillitundi nädalas – kuutasu 90 €.
3. 1 solfedzo rühmatundi nädalas + 1 individuaalne pillitund nädalas – kuutasu 150 €.
Õppetund on akadeemiline, st 45 min.

* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 8 € kuus. (Soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha, kool saadab teile pillilepingu allkirjastamiseks).

Õppekohale kandideerimiseks palume esitada täidetud avaldus, mille leiate SIIT. Avaldus saata hiljemalt 03.09.2023 aadressile eve.lohmus@raad.tartu.ee

Põhiõpe
* Kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 93% ulatuses. Lapsevanema tasuda on 495 € õppeaasta. Tasu makstakse arve alusel kaks korda aastas (septembris 220 € ja jaanuaris 275 €).
* Õpe toimub riiklikult kinnitatud õppekavade järgi (EHIS).
* Programmi edukalt läbides on võimalik jätkata muusikuid kesk- ja ka kõrgema astme muusikaõppeasutustes.
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 8 € kuus. (Soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha, kool saadab teile pillilepingu allkirjastamiseks).
* Õpingute koormus I klassis 4 tundi nädalas (2 tundi eriala, 2 tundi solfedžot).

Õppekohale kandideerimiseks :
1. Täida avaldus Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO aadressil:
www.tartu.ee/arno
– Sisene keskkonda
– Vali „Huvikoolid“
– Tartu I Muusikakool
– Salvesta kandidaadi kood (või kirjuta üles), mille leiad veebibrauseri aadressiribal (koodis 5 numbrit)
nt: https://tartu.ee/arno/ctrl/ee/HuvikooliTaotlused/vaata/60123

2. Vali õpilaskandidaadile sobiv katsete sooritamise aeg.
– Ava ajakava Google Drive keskkonnas ning sisesta meelepärasele kuupäevale ning kellaajale oma lapse kood:
https://docs.google.com/document/d/1ApHrODh76cewDs7KP3LL245szV3Z6G-6/edit?usp=sharing&ouid=113040175271427142870&rtpof=true&sd=true

3. Valmistu vastuvõtukatseteks 5. või 6. juunil 2023 Tartu I Muusikakoolis (Tähe 5)
– Laul vabal valikul, soovitavalt lihtsa meloodiaga (ilma saateta)
– Üksikute helide järgilaulmine la-silbil
– Lühikeste rütmiharjutuste järgikoputamine. Õpetaja koputab/mängib harjutuse, laps  koputab järgi.
– Lühikeste meloodiakatkendite järgilaulmine la-silbil
– Klaveril korraga mängitud 1-3 heli eristamine kuulmise järgi

4. Oota tulemust. Otsused õpilaskandidaatide kohta teeme avalikuks hiljemalt 12.06.2023 Tartu I Muusikakooli kodulehel www.tmk.tartu.ee ning www.tartu.e/arno süsteemis.

NB: Õpilaskohale konkureerimiseks 2023/2024 õppeaastal on kehtestatud vanusepiirangud järgnevatele erialadele:
* Klaveri eriala – kuni 9-aastased
* Löökpillide eriala – alates 10-aastased
* Muud erialad –  alates 8-aastased  (01.01.2024 seisuga).

Vabaklass
* Vabaklass on 100% õpilase poolt tasustatud.
* Õppeeesmärgid ning tundide intensiivsuse määrab õpilane koostöös õpetajaga.
* Tundide eest tasutakse kord kuus arve alusel.
Üks individuaaltund nädalas – kuutasu 120 €.
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 8 € kuus. (Soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha, kool saadab teile pillilepingu allkirjastamiseks).

Õppekohale kandideerimiseks palume esitada täidetud avaldus, mille leiate: Vabaklassi avaldus_2023. Avaldusi võtame vastu aastaringselt aadressil eve.lohmus@raad.tartu.ee      


Tartu I Muusikakoolist
Tartu I Muusikakool alustab käesoleva aasta 79-õppeaastat. Tänasel hetkel on koolis ca 350 põhi-, üldosakonna, vabaklassi ja eelklassi õpilast. Õpilasi teenindavad 54 õpetajat kelle käsutuses on kooli 22 klassiruumi, saal ning mõned üldkasutatavad ruumid. Kokku teenindame keskmiselt 800 tundi nädalas – õppetöö toimub esmaspäevast laupäevani.
Tähe 5 aadressil asuvast majast on teele saadetud 70 lendu koos 1760 lõpetajaga. Tänavu lõpetab Tartu I Muusikakooli 32 õpilast.
Erialad mida koolis on võimalik õppida on klaver, viiul, tšello, kontrabass, basskitarr, akordion, flööt, klarnet, saksofon, trompet, metsasarv, tenor, tromboon, tuba, löökpillid, kitarr, laul, oboe.

Koolil on väljakujunenud mitmed traditsioonid, mis on alati seotud muusika esitamise ja kuulamisega. Seetõttu on peaaegu kõikides üritustes kaasatud ka publik, sealhulgas linnakodanikud. Igal õppeaastal olete oodatud osa saama alljärgnevatest sündmustes:
            – Kooliaasta avaaktus Tartu I Muusikakooli aias
– Kooli sünnipäevakontsert Tartu Ülikooli Aulas
– Ago Russaku nimeline noorte pianistide konkurss
– Jõulukontsert Tubina Saalis
– Eesti Vabariigi Aastapäeva tähistamine
– Eesti Muusikakoolide Liidu konkursid
– Lõpuklassi ekskursioon Hüpassaarde
– Lõpuklassi kontsert-lõpuaktus Tartu Ülikooli Aulas
– Kooliaasta pidulik lõpetamine ja tublide tunnustamine kooli aias

Enamus kooli puhkpilliõpilasi on kaasatud kooli puhkpilliorkestrisse, keelpilliõpilased keelpilliansamblisse ja sümfoniettorkestrisse, kitarriõpilased kitarriorkestrisse ning arvukatesse ansamblitesse, saades õpingute ajal hea koosmusitseerimise kogemuse.  Koolil on ka ainulaadne steeldrum-pillide komplekt, moodustades 6-liikmelise Tartu Tünnipundi. Lisaks eelmainitud eksootilistele pillidele on Tartu I Muusikakoolil rivitrummide komplekt ning arvukalt keel-, puhk-, ning klahvpille.

 

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist 2023“
vabariiklik voor klaveriõpilastele

B-kategooria
I vanuserühm

LIISA KIIL                           II KOHT ja eripreemia parima lindude,
õp Eve Tamra                    loomade ja putukate teemal pala esituse eest


A-kategooria
II vanuserühm

MARIE ELISABETH       III KOHT ja eripreemia Eesti muusika palade –
LEHTMÄE                          M. Saare prelüüdid – esituse eest ning
õp Tiiu Noor                       EMTA üliõpilasžürii preemia

KERTU JÕESAAR           DIPLOM
õp Alla Aljanaki

ÕNNITLEME

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist 2023“
vabariiklik voor flöödiõpilastele 19. märts 2023


I vanuserühm

MIREL PETERSELL                                                  II KOHT
õp Oksana Iljašenko, km Karmen Pae


II vanuserühm

ELIISA SUBURG                                                       II KOHT
õp Oksana Iljašenko, km Karmen Pae           EMTA üliõpilasžürii preemia

 

ÕNNITLEME

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss “Parim noor instrumentalist 2023” regionaalne voor klarnetiõpilastele 07. märtsil 2023.

0 VANUSERÜHM
KARMEN OKS                                                   II KOHT
õp Tiit Veigel, km Dainis Valpeteris


II VANUSERÜHM
VILLEM PART                                                   II KOHT
õp Aveli Paide, km Dainis Valpeteris

MIIA PUKK                                                         II KOHT
õp Tiit Veigel, km Dainis Valpeteris


III VANUSERÜHM
ELIISABET VEERE                                         DIPLOM
õp Aveli Paide, km Dainis Valpeteris

 

 

Vastuvõtuinfo (TÄIENDATUD)

 

                        Tartu I Muusikakooli vastuvõtuinfo
2022/2023 õppeaastaks

Palun registreerige laps katsetele alloleva vormi kaudu:
https://docs.google.com/document/d/1c95wz-kFZ5Wife1amBWwB1er1E_V9emw/edit?usp=sharing&ouid=113040175271427142870&rtpof=true&sd=true

Tartu I Muusikakool kuulutab välja vastuvõtu eelklassi, põhiõppesse ning vabaklassi.

Eelklass
* Ettevalmistus muusikakooli astujatele, kus arendatakse eeldusi astumaks muusikakooli põhiprogrammi alusel. Eelklass on 100% õpilase poolt tasustatud.
* Õpingute koormus on 1 tund solfedžot nädalas ning eriala tunnid vastavalt soovile.
* Õpingute maksumus vastavalt tundide mahule (fikseeritakse avalduses), mida tasutakse arve alusel kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris). On võimalik komplekteerida erinevaid variante:
1. 2 solfedzo  rühmatundi nädalas  –  kuutasu 40 eurot
2. 2 solfedzo  rühmatundi nädalas + 0,5 individuaalset pillitundi  nädalas  – kuutasu  80 eurot
3. 2 solfedzo  rühmatundi nädalas + 1 individuaalne pillitund  nädalas  – kuutasu  120 eurot
õppetund on akadeemiline, st 45 min

* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. (soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha)

Õppekohale kandideerimiseks palume esitada täidetud avaldus, mille leiate siit: avaldus_eelkool_2022_2023. Avaldus saata hiljemalt 02.09.2022 aadressile eve.lohmus@raad.tartu.ee

Põhiõpe
* Kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 87% ulatuses. Lapsevanema  tasuda  on  450€ õppeaasta. Tasu makstakse arve alusel kaks korda aastas (Septembris 200€ ja jaanuaris 250 €)
* Õpe toimub riiklikult kinnitatud õppekavade järgi (EHIS)
* Programmi edukalt läbides on võimalik jätkata muusikuid kesk- ja ka kõrgema astme muusikaõppeasutustes
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. (soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha)
* Õpingute koormus I klassis 4 tundi nädalas (2 tundi eriala, 2 tundi solfedžot)

Õppekohale kandideerimiseks :
*Täida avaldus Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO aadressil:
www.tartu.ee/arno
– Sisene keskkonda
– Vali “Minu lapsed”
– Vali lapse nime alt „Huvikooli taotlus“
– Tartu I Muusikakool
– Vali õige õppeaasta 2022/2023, algusega 01.09.2022
– Salvesta kandidaadi kood, mille leiad veebibrauseri aadressiribal (koodis 5 numbrit)
nt: https://tartu.ee/arno/ctrl/ee/HuvikooliTaotlused/vaata/60123

* Valmistu vastuvõtukatseteks 6. või 7. juunil 2022 Tartu I Muusikakoolis (Tähe 5)
– Laul vabal valikul, soovitavalt lihtsa meloodiaga (ilma saateta)
– Üksikute helide järgilaulmine la-silbil
– Lühikeste rütmiharjutuste järgikoputamine. Õpetaja koputab/mängib harjutuse, laps koputab järgi.
– Lühikeste meloodiakatkendite järgilaulmine la-silbil
– Klaveril korraga mängitud 1-3 heli eristamine kuulmise järgi

*Oota tulemust. Otsused õpilaskandidaatide kohta teeme avalikuks hiljemalt 10.06.2022 Tartu I Muusikakooli kodulehel www.tmk.tartu.ee ning www.tartu.e/arno süsteemis.

Vabaklass
* Vabaklass on 100% õpilase poolt tasustatud
* Õppeeesmärgid ning tundide intensiivsuse määrab õpilane koostöös õpetajaga
* Tundide eest tasutakse kord kuus arve alusel Üks individuaaltund nädalas – kuutasu 80 eurot
* Võimalik on rentida kooli pilli tasuga 5€ kuus. (soovist anda teada pilliõpetajale, eraldi avaldust ei ole vaja teha)

Õppekohale kandideerimiseks palume esitada täidetud avaldus, mille leiate SIIT. Avaldusi võtame vastu aastaringselt aadressil eve.lohmus@raad.tartu.ee

Tartu I Muusikakoolist
Tartu I Muusikakool alustab käesoleva aasta 78-õppeaastat. Tänasel hetkel on koolis ca 350 põhi-, üldosakonna, vabaklassi ja eelklassi õpilast. Õpilasi teenindavad 54 õpetajat kelle käsutuses on kooli 22 klassiruumi, saal ning mõned üldkasutatavad ruumid. Kokku teenindame keskmiselt 800 tundi nädalas – õppetöö toimub esmaspäevast laupäevani. Tähe 5 aadressil asuvast majast on teele saadetud 70 lendu koos 1760 lõpetajaga. Tänavu lõpetab Tartu I Muusikakooli 32 õpilast.
Erialad mida koolis on võimalik õppida on klaver, viiul, tšello, kontrabass, basskitarr, akordion, flööt, klarnet, saksofon, trompet, metsasarv, tenor, tromboon, tuba, löökpillid, kitarr, laul, oboe.

Koolil on väljakujunenud mitmed traditsioonid, mis on alati seotud muusika esitamise ja kuulamisega. Seetõttu on peaaegu kõikides üritustes kaasatud ka publik, sealhulgas linnakodanikud. Kui olukord võimaldab, siis olete oodatud osa saama alljärgnevatest sündmustes:
            – Kooliaasta avaaktus Tartu I Muusikakooli aias
– Kooli sünnipäevakontsert Tartu Ülikooli Aulas
– Ago Russaku nimeline noorte pianistide konkurss
– Jõulukontsert Tubina Saalis
– Eesti Vabariigi Aastapäeva tähistamine
– Eesti Muusikakoolide Liidu konkursid
– Lõpuklassi ekskursioon Hüpassaarde
– Lõpuklassi kontsert-lõpuaktus Tartu Ülikooli Aulas
– Kooliaasta pidulik lõpetamine ja tublide tunnustamine kooli aias

Enamus kooli puhkpilliõpilasi on kaasatud kooli puhkpilliorkestrisse, keelpilliõpilased keelpilliansamblisse ja sümfoniettorkestrisse, kitarriõpilased kitarriorkestrisse ning arvukatesse ansamblitesse, saades õpingute ajal hea koosmusitseerimise kogemuse.  Koolil on ka ainulaadne steeldrum-pillide komplekt, moodustades 6-liikmelise Tartu Tünnipundi. Lisaks eelmainitud eksootilistele pillidele on Tartu I Muusikakoolil rivitrummide komplekt ning arvukalt keel-, puhk-, ning klahvpille.

 

ÕNNITLEME

Juris Jurjānsi XXIII rahvusvaheline konkurss
“Noor metsasarvemängija 2022”
Pühendatud Juris Jurjānsi (1861–1940) 160. sünniaastapäevale
Ērgļi, Läti 4. – 14. apr

A-grupp kuni 12. aastased
EERIK AOMETS                                                     III KOHT
õp Urmas Himma, km Ieva Kostanda

B-grupp, 13 – 14 aastased
ARNO KALLASTE                                                  III KOHT
õp Urmas Himma, km Ieva Kostanda