õppimisvõimalused ja hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis saab õppida põhiprogrammi alusel

Klaverit,
Keelpille (viiul, vioola, tšello, kontrabass)
Akordioni,
Puupuhkpille (flööt , oboe , klarnetsaksofon )
Vaskpuhkpille (trompet   , metsasarv    , tromboon    ,   bariton või tenor   , tuuba   ,   )
Löökpille (trummikomplekt, ksülofon, vibrafon jpm.)
Kitarri
Basskitarri
Laulu

kooli (nii põhiõppesse kui eelklassi) astumise avalduse leiate  siit

Põhiõpe on kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 87% ulatuses, õpe toimub riiklike õppekavade järgi, programmi edukalt läbides on võimalik jätkata õpinguid kesk- ja ka kõgema astme muusikaõppeasutustes
üldosakond on kohaliku omavalitsuse poolt rahastatud ca 74% ulatuses, õpe toimub riiklike õppekavade järgi, programmi läbimine annab laialdasi üldmuusikalisi teadmisi ja võimaluse rakendada oma oskusi erinevates taidluskollektiivides
Sisseastumine toimub vastavalt katsete sooritamise edukusele konkursi alusel !

Eelklass – ettevalmistus muusikakooli astujatele alates 6 eluaastast. Seal arendatakse muusikalisi eeldusi astumaks muusikakooli põhiprogrammi alusel.

Vabaklass – Võetakse vastu vanusepiiranguteta ja ka muusikaliste eeldusteta õpilasi, sisaldab kuni kahte pillitundi nädalas.

Vabaklassi astumiseks tuleb täita vabaklassi avaldus 2018_2019 ja saata see aadressile tmk@tmk.tartu.ee või tuua Tähe 5.

Seejärel võtab erialaõpetaja ise ühendust, et kokku leppida võimalikud tundide toimumise ajad. Eelklass ja vabaklass on täielikult isemajandavad see tähendab, et kogu õppeprotsessi kulu tuleb tasuda õpilasel.

INFO Tartu I Muusikakooli aadressil
TÄHE 5 , Tartu 51010 tel 7361 556
tmk@tmk.tartu.ee