Tartu I Muusikakool
Reg. kood: 75006575
Tähe 5, Tartu 51010, tmk@tmk.tartu.ee
Kantselei: 7361 556
Õpetajate tuba: 7361 557
Valvelaud: 7361 559

Tööplaanid

TÖÖPLAAN 2017/ 2018 II poolaasta

 

TÖÖPLAAN 2017/ 2018 II poolaasta

 

VEEBRUAR

E  19. Flöödiosakonna kontsert 15.00

T 20. Akordioniosakonna kontsert 15.00

K 21. Klaveriosakonna kontsert

K 21. Regiooni konkurss: Keelpillid Elleri-koolis

N 22. Flöödiosakonna kontsert 10.45

N 22. Puhkpilliosakonna kontsert 15.00

VAHEAEG 24.02-4.03

MÄRTS

L 03. Metsasarveõpilaste konkursi üleriigiline lõppvoor 11.00 Tartu I Muusikakoolis

E 05.Puhkpilliosakonna kontsert

T 06. Kitarriosakonna regiooni konkursi koolisisene voor 18.00

N 08.Lauluosakonna kontsert 18.30

R 09. Akordioniosakonna kontsert 16.00

E 12. Klaveriosakonna kontsert 16.00

E 12. Lauluosakonna kontsert 18.00

N 15. Keelpilliosakonna  kontsert 10.00 ja 15.00 (ka vabariiklikul konkursil osalejad)

E-N 19-22.Klaveriosakonna  A-2, B-1, B-2heliredelid

R 16.   Akordioniosakonna kontsert 15.00

R 16 Regiooni konkurss kitarr Nõo Muusikakoolis

R 16. Regiooni konkurss: Löökpill  Tartu II  Muusikakoolis

L 17. Flöödiosakonna kontsert 11.00

P 18. Üleriigilise konkursi lõppvoor tšello/kontrabass Nõmme Muusikakoolis

E 19. Puhkpilliosakonna kontsert 17.30

K 21. Klaveriosakonna kontsert16.00

R 23.   Kooli kevadkontsert Tartu Linnamuuseumis 16.00

P 25. Uno Arro mälestuskontsert Elleri-koolis

E 26. Akordioniõpilaste regiooni konkurss

K 28. Klaveriosakonna kontsert16.00

30.03 Suur Reede, 31.03 tunde ei ole, kool kinni!

LP 24.-25. Üleriigilise konkursi lõppvoor viiul, vioola Nõmme Muusikakoolis

APRILL

E-L 02.-07 Flöödiosakonna tehniliste arvestuste nädal

K 04. Klaveriosakonna kontsert 16.00

LP 07.-08. Üleriigilise konkursi lõppvoor Akordion ja kitarr

P 08. Üleriigilise konkursi lõppvoor Löökpillid Rapla Muusikakoolis

E 09. Flöödiosakonna ettemäng EFÜ laupäevakuks16.00

 E-R 09-13. Klaveriosakonna heliredelid C-,-C-2

E-L 09.-14.  Keelpilliosakonna heliredelite ja etüüdide kontrolltunnid

L 14. EFÜ laupäevak EMTA-s

E-N 16.-19. Puhkpilliosakonna heliredelite arvestused

E-R 16.-20. Akordioniosakonna heliredelite arvestused

T 17. Akordioniosakonna lõpukavade ettemäng 15.00

 T 17. Klaveriosakonna lõpukavade ettemängimine 11.00

K 18. Klaveriosakonna akadeemiline kontsert A-1 16.00 ja  10.00

K 18. Flöödiosakonna lõpukavade ettemäng 17.00

N 19. Puhkpilliosakonna lõpukavade ettemäng 15.00

R 20. Keelpilliosakonna lõpukavade ettemängimine12.00

R 20. Klaveriosakonna eelklassi eksam 15.00

R 20.   Regiooni muusikakoolide ühiskontsert 17.00 Nõos

VAHEAEG 21.04 – 1.05

MAI

E 07. Keelpilliosakonna eelklassi eksam ja A-1, B-1 akad. esinemine 11.00

T 08. Klaveriosakonna  A-2 eksam  11.00

T 08. Akordioniosakonna lõpukavade ettemäng 15.00.

K 09. Kontsert poistelt emadele Nõos

K 09. Solfedžo lõpueksam kirjalik

N 10. Solfedžo lõpueksam suuline

R 11. Klaveriosakonna akadeemiline kontsert B-1 16.00

E 14. Keelpilliosakonna lõpueksam 11.00

T 15. Klaveriosakonna lõpueksam 11.00

K 16. Akordioniosakonnalõpueksam 10.00

K 16. Laulu- ja kitarriosakonna lõpueksam 12.00

N 17. Puhkpilliosakonna lõpueksam 11.00

N 17. Vaskpillide akad. esinemine 15.00

TK 15.-16. B2 solfedžo eksam

R 18.  Klaveriosakonna B-2 eksam 11.00

L 19. Lõpuekskursioon

P 20. Lõpuaktus, proovid alates 11.00

E 21. Klaveriosakonna akadeemiline kontsert C-1 16.00

E 21. Klarnet/saksofon/vaskpillid  A-2, B-2 eksam 17.30

T 22. Keelpilliosakonna A-2, B-2 eksam 11.00

K 23. Klaveriosakonna kontsert 10.00

K 23.  Akordioniosakonna eelklassi, A-3, B-2 eksam ja A-1, B-1, C-1, C-2 akad. esinemine 16.00

N 24. Lauluosakonna A-2, B-2 eksam ja akad. esinemine 18.30

R 25. Kitarriosakonna A-2, B-2 eksam ja akad. esinemine 16.00

E 28. Flöödiosakonna A-2, B-2 eksam 10.00; A-1, B-1, C-1, C-2 akad. 15.00

E 28. Klarnet/saksofon akad. esinemine 17.30

K 30. Klaveriosakonna akadeemiline kontsert C-2 16.00 (ja akad. esinemine vajadusel)

N 31. Keelpilliosakonna B-1, C-1, C-2 akad. esinemine 10.00 ja 15.00

 

JUUNI

R 08. Väljasõit

ET 11.-12. Vastuvõtukatsed