Tartu I Muusikakool
Reg. kood: 75006575
Tähe 5, Tartu 51010, tmk@tmk.tartu.ee
Kantselei: 7361 556
Õpetajate tuba: 7361 557
Valvelaud: 7361 559

Hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud

Põhiõpe (astmeline õpetus 7 aastat)
Ühe õpilase õpetus maksab  alates 1. jaan. 2017.a arvestuslikult  1766  eurot (kohamaks)

ja

üldosakond (astmeline õpetus 7 aastat)
Ühe õpilase õpetus maksab  alates 1. jaan 2017.a arvestuslikult 883  eurot  (kohamaks)

Alates  1. sept  2017  on  Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud  Tartu linna  elanikele  järgmised  (Tartu LV  KO  otsus O-17-0167,  7.06.2017):

mõlema osakonna õppetasu 2017/2018 õ-a (mis tuleb tasuda lapsevanemal) on 315  eurot,
st  1. poolaastal   september-detsember  140  eurot  ning  2. poolaastal  jaanuar-mai  175  eurot.

 

Alates  1. sept  2017  on  vaba- ja ettevalmistusklassis  õppetasu hinnad  järgmised!  
Ettevalmistusklassis (isemajandav, kuni 2 aastane ettevalmistus põhiõppeks)  ja  vabaklassis (isemajandav, miinimum õpiaeg 1 kuu)  maksab

  • 0,5 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu 32,5 eurot
    või
    · 1 pillitund (individuaaltund) nädalas – kuutasu 65 eurot
    või
    · 2 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu  130 eurot

ettevalmistusklassis lisandub  rühmatunni  kuutasu:  30 eurot (2  solfedžotundi nädalas)

UUS!     Kooli   pilli  kasutamine   maksab  jätkuvalt     3  eurot  kuus

 

Arved saadetakse välja kõikide õppevormide puhul    kaks  korda aastas.

 

Õppetasust vabastamine.

Vähekindlustatud ja /või paljulapselistel peredel on võimalik hea õppeedukuse korral taotleda õppetasust vabastust. Selleks tuleb kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris) tuua või saata kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

*Avaldus kooli direktorile

*Laste sünnitunnistuste koopiad

*Pere sissetulekut tõendavad dokumendid

Otsuse langetab kooli hoolekogu ja vabastuse eeltingimuseks on eelpool mainitud dokumentide õigeaegne laekumine.