Hinnakiri

Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud

 

Alates  1. sept  2018  on  Tartu I Muusikakoolis kehtivad õppemaksud  Tartu linna  elanikele  järgmised  (Tartu I MK käskkiri 04.04.2018 nr 28):

Põhi- ja üldosakonna õppetasu 2018/2019 õ-a (mis tuleb tasuda lapsevanemal) on 360  eurot,
st  1. poolaastal   september-detsember  160  eurot  ning  2. poolaastal  jaanuar-mai  200  eurot.

 

Alates  1. sept  2018  on  vaba- ja ettevalmistusklassis  õppetasu hinnad  järgmised!  
Ettevalmistusklassis (isemajandav, kuni 2 aastane ettevalmistus põhiõppeks)  ja  vabaklassis (isemajandav, miinimum õpiaeg 1 kuu)  maksab

  • 0,5 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu 35 eurot
    või
    · 1 pillitund (individuaaltund) nädalas – kuutasu 70 eurot
    või
    · 2 pillitundi (individuaaltund) nädalas – kuutasu  140 eurot

ettevalmistusklassis lisandub  rühmatunni  kuutasu:  35 eurot (2  solfedžotundi nädalas)

UUS!     Kooli   pilli  kasutamine   maksab     5  eurot  kuus

 

Arved saadetakse välja kõikide õppevormide puhul    kaks  korda aastas.

 

Õppetasust vabastamine.

Vähekindlustatud ja /või paljulapselistel peredel on  võimalik põhi- ja üldosakonnas õppivatele  õpilastele hea õppeedukuse korral taotleda õppetasust vabastust.Selleks tuleb kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris) tuua või saata kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

*Avaldus kooli direktorile

*Laste sünnitunnistuste koopiad

*Pere sissetulekut tõendavad dokumendid

Otsuse langetab kooli hoolekogu ja vabastuse eeltingimuseks on eelpool mainitud dokumentide õigeaegne laekumine.

Vaba- ja ettevalmistusklassi (isemajandav  õpe) õpilasi ei ole  võimalik õppetasust vabastada.