sisukord    /    tagasiside
Tartu I Muusikakool
Tähe 5, Tartu 51010
tmk@tmk.tartu.ee

Direktor
Kaido Otsing
tel. 7361 555
otsing@hotmail.com

Õppealajuhataja
Sille Preiman
tel. 7361 558

Kantselei
tel. 7361 556
faks 7343 631

Õpetajate tuba
tel. 7361 557

Valvelaud
tel. 7361 559Tartu - Kultuuriaken
avaleht  / õppetöö  / õpetajad  / orkester  / kontserdid  / konkursid  / pildid
sisseastumiskatsed   /   lõpetajad   /   põhimäärus   /   nõuded sisseastujale

Avaleht

 

2. MÄRTSIL  TUNDE EI TOIMU seoses  Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi "Parim noor instrumentalist 2015" Tartu regiooni klaveriõpilaste konkursiga.

 

 

 

 

TARTU I MUUSIKAKOOLI

K E V A D K O N T S E R T

12. märtsil 2015

Tartu Linnamuuseumis

algus 18.00

 

 

    õpilaste  mõttearendused  ja  joonistused  MEIE  KOOL (kliki allalaadimiseks)

Meie  õpetaja  Aveli Paide  korraldas  õpetajate  ja  õpilaste  küsitlust  oma  magistritöö  “Koolikultuuri avaldumisvormid muusikakoolis  Tartu I muusikakooli õpilaste ja õpetajate hinnangul”  raames. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/43693/paide_aveli_2014.pdf?sequence=1by doIT