Tartu I Muusikakool
Reg. kood: 75006575
Tähe 5, Tartu 51010, tmk@tmk.tartu.ee
Kantselei: 7361 556
Õpetajate tuba: 7361 557
Valvelaud: 7361 559

Nõuded sisseastujale

  • üks salm laulu  (ilma klaverisaateta). laul vabal valikul, soovitavalt lihtsa meloodiaga
  • üksikute helide järgilaulmine  la-silbil
  • lühikeste  rütmiharjutuste järgikoputamine
    õpetaja koputab harjutuse, laps koputab järgi
    õpetaja mängib klaveril lühikese meloodia, laps koputab järgi selle meloodia rütmi
  • lühikeste  meloodiakatkendite järgilaulmine la-silbil
  • klaveril  korraga mängitud  1,2 või 3  heli eristamine kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab)